Osnaživanje Roma kroz program ROMACTED

- -
0

Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou sprovodi se u 11 gradova i opština u Srbiji. Zadatak lokalnih samouprava, među kojima je i Kragujevac, na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji je da izgradnjom političke volje i održivih politika kroz angažovanje lokalnih vlasti rade na unapređenju demokratske javne uprave, jačaju posvećenost institucija, njihovih kapaciteta, znanja i veština u radu na inkluziji Roma i Romkinja.

Tim povodom, Dragan Gračanin predsednik Asocijacije koordinatora za romska pitanja sa saradnicima posetio je Kragujevac kako bi se upoznao sa do sada realizovanim aktivnostima u procesu formiranja Lokalne akcione grupe i definisanja prioriteta.

Prema informacijama sa terena problemi Roma u Kragujevcu su diskriminacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija za deficitarna zanimanja, mogućnost stipendiranja srednjoškolaca, nezaposlenost. Zainteresovani su da kroz radionice sazanaju više o problemima narkomanije, nasilju u porodici i reproduktivnom zdravlju.

Problema je mnogo, a naš zadatak je da definišemo prioritete i krenemo u rešavanje, istakao je prof. dr Nedeljko Manojlović član Gradskog veća za obrazovanje i kontakt osoba grada Kragujevca za realizaciju Programa ROMACTED. Ove godine, podsetio je Manojlović ističe Lokalni akcioni plan za inkluziju Roma i upravo će informacije sa terena značajno doprineti izradi i unapređenju novog LAP – a, koji treba da zaživi već naredne godine.

Što se tiče formiranja Institucionalne radne grupe, osim predstavnika lokalne samouprave i romskih NVO, planiramo, kazao je Manojlović, da uključimo Centar za socijalni rad, Nacionalnu službu za zapošljavanje, Crveni krst.

Ključ uspeha ROMACTED – a, prema rečima Dragana Gračanina je uspostavljanje komunikacije sa ljudima na terenu koje smo pitali šta im je važno u svakodnevnom životu. Od 11 gradova uključenih u realizaciju, u šest su kao prioritet istakli romsku kulturu i romski folklor odnosno sekcije. To ne piše ni u jednoj Strategiji ili Akcionom planu. Konačno, romska populacija ima priliku da sama identifikuje svoje probleme, a lokalna zajednica da ih rešava. To je proces koji bi u naredne dve godine trebalo da utiče na poboljšanje položaja i jačanje romske zajednice kako bi u jednom trenutku preuzela svoju građansku odgovornost i sama zastupala svoje interese.

Nema komentara

Odgovorite