Osma sednica Skupštine grada

- -
0

Osma sednica Skupštine gradaOdbornici Skupštine grada Kragujevca usvojili su danas predloge Odluka iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja – i to Plan detaljne regulacije “Kamenolom na potezu Samar u naselju Korman“, Predlog izmene i dopune Odluke Plana detaljne regulacije “Matične lokacije grupa vozila“ i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela naselja “Grujina česma“.

Na VIII redovnoj sednici usvojeni su i predlozi odluka o izmenama i dopunama odluka o osnivanju javno komunalnih i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Kragujevac-Čistoća, Gradska groblja, Gradske tržnice, Niskogradnja, Parking servis, Vodovod i kanalizacija, Zelenilo, Gradska stambena agencija, Preduzeće za izgradnju, Direkcija za urbanizam, SC “Mladost“, JP Radio televizija Kragujevac. Reč je o usklađivanju osnivačkih akata onih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava sa novim Zakonom o javnim preduzećima koji je usvojen u republičkom paralmentu 25.decembra, i rok za usklađivanje je dva meseca, odnosno 25.februar. Kako je rekla Slavica Nikitović, predstavnik predlagača, inače sekretar Sekretarijata za organizaciju i normativna akta, novi Zakon previđa da sva javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač Grad Kragujevac, moraju da u svojim osnivačkim aktima precizno odrede pretežnu delatnost ali i regilišu sve ostale delatnosti, za čije obavljanje imaju saglasnost osnivača. Zakon reguliše i koju imovinu preduzeća ne mogu da otuđe bez saglasnosti osnivača, kao i načine kako kratkoročnih tako i dugoročnih zaduživanja, istakla je Slavica Nikitović i dodala da je sada uvedena i mogućnost da, pored već postojeće eksterne revizije, svako preduzeće ima i internu reviziju koju će obavljati lice iz samog preduzeća. “Najveće izmene odnose na upravljanje u okviru preduzeća. Ubuduće će postojati samo nadzorni odbori, uz jasne kriterijume za izbor članova tih tela, a direktori će se birati na javnom konkursu tako što će o kandidatima koji su konkurisali izjašnjavati posebne Komisije. Komisiju će činiti 5 članova-jedan predstavnik Stalne konferencije gradova i opština, jedan predstavnik osnivača, jedan od članova Nadzornog odbora i dva iz samog preduzeća. Oni će izabrati kandidate za direktore, o kojima će se zatim izjašnjavati osnivač, odnosno Skupština grada“, rekla je predstavnik predlagača Slavica Nikitović.

Predsednik Skupštine grada Saša Milenić je, govoreći o ovim izmenama, rekao je da je departizacija javnog sektora upravo razlog za donošenje ovog Zakona i dodao da mu nije poznato da je, do sada, nijedan državni organ, a pogotovo ne jedinica lokalne samouprave ušla u finalizaciju ovog Zakona, što je današnjim usvajanjem pomenutih predloga odluka učinio grad Kragujevac.

Prihvaćene se izmene Odluke o pravima dobrovoljnih davalaca krvi u oblasti zdravstvene zaštite, koje, kako je pojasnio član GV za zdravstvo prof.dr Aleksandar Živanović, omogućavaju davaocima krvi da lekove mogu da podižu i u privatnim apotekama koje imaju sklopljen ugovor sa RZZO. Usvojene su i izmene Odluke o ostvarivanju prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskog i prigradskom prevozu koje podrazumevaju da se, pored penzionera, osnovaca, predškolaca, trudnica, osoba sa invaliditetom, a njih je oko 20 hiljada o trošku Grada Kragujevca ubuduće mogu voziti i teški hronični bolesnici na osnovu prava koje im, kroz poseban akt, prizna Gradsko veće.

Odbornici su prihvatili Odluku o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za planove. Na današnjoj sednici odbornička grupa Demokratske stranke Srbije dostavila je obaveštenje da je novi šef odborničke grupe ove stranke u Skupštini grada Kragujevca Dragoslav Ilić, s obzirom da je dosadašnji, Predrag Džajević odnedavno novi član Gradskog veća.

Nema komentara

Odgovorite