Ombudsman: Zaštita životne sredine značajna tema za sve

- -
0

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine iz kancelarije lokalnog ombudsmana u Kragujevcu apeluju na podizanje nivoa svesti o značaju zdrave sredine po život i zdravlje građana.

U saopšštenju dostavljenom medijima lokalni ombudsman apeluje na organe uprave, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije i građane da u okviru svojih mogućnosti doprinose očuvanju zdrave životne sredine Kragujevca, kao i da poštuju sve propisane mere zaštite životne sredine, a neke od njih su podsticanje preduzeća za uvođenje čistije proizvodnje, podizanje nivoa svesti o značaju upravljanja otpadom, reciklaži i sprečavanju nastanka otpada gde god je to moguće, preduzimanje mera radi efikasne organizacije i rada na prikupljanju i odvoženju smeća u seoskim mesnim zajednicama, edukacija građana (počev od predškolskog uzrasta) o značaju zdrave životne sredine pre svega po život i zdravlje.

U saopštenju se podseća da je prva konferencija UN o životnoj sredini održana je u Stokholmu 5.juna 1972.godine, pa je taj dan proglašen Svetskim danom zaštite životne sredine.

Lokalnom ombudsmanu su se u prethodnom periodu obraćali građani seoskih mesnih zajednica zbog problema sakupljanja i odnošenja smeća, a radi rešavanja tih problema je svojevremeno upućena preporuka sa predlogom mera JKP „Šumadija“.

“U slučaju povrede prava iz oblasti zaštite životne sredine, pre obraćanja lokalnom ombudsmanu, građani bi trebalo da se obrate ekološkoj inspekciji”, navodi ombudsman.

“Ustavom Republike Srbije utvrđeno je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, kao i da je svako dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.
Oblast zaštite životne sredine regulisana je, između ostalog, zakonima o upravljanju otpadom, vodama, zaštiti vazduha, od nejozinijućih zračenja i od buke i nizom drugih zakona i podzakonskih akata”, podsećaju iz kancelarije ombudmnana.

Nema komentara

Odgovorite