Okrugli sto o ravnopravnosti polova

- -
0

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i završetka kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama”, a na inicijativu Zaštitnika građana Republike Srbije, danas je u Kragujevcu, u zgradi Grada, održan radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Komisije za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca, institucija socijalne zaštite i nevladinog sektora. Teme ovog sastanka bile su primena Zakona o ravnopravnosti polova u praksi kao i nasilje nad ženama.

Žene spadaju u kategoriju marginalizovanih grupa. Dakle, njihova prava jednaka su kao i prava svih drugih građana. Nažalost, još uvek smo svedoci da su žene mnogo više žrtve porodičnog nasilja, da na tome, uprkos dobroj regulativi, moramo u praksi mnogo više da radimo. Poznato je da su žene među nezaposlenijom populacijom, naročito starije, i da su u nejednakom položaju žene iz ruralnih sredina u odnosu na žene iz gradskih sredina, i sve ono što muči jedno društvo kao problem, nekako se više odnosi na žene – rekla je Dragana Grabovica, načelnica odeljenja za rodnu ravnopravnost u stručnoj službi Zaštitnika građana.

Komisija za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca, prema rečima Mirjane Stevanić, zamenika predsednika, možda jedina u Srbiji u potpunosti primenjuje ono što Zakon o ravnopravnosti polova (2009) propisuje. Komisija je oformnjena 2005. godine, broji devet članova među kojima su i predsednik Skupštine grada, odbornici, koordinator za romska pitanja, predstavnici nevladinog sektora, dok je na čelu komisije dr Aleksandar Živanović, član Gradskog veća zadužen za zdravstvo.

Ova Komisija, jedina je u Srbiji koja vodi rodnu statistiku poslednje tri godine. Mirjana Stevanić ističe da prema ovim statistikama, žene su dominantnije na rukovodećim mestima u ustanovama socijalne zaštite i domovima zdravlja. Manje žena na rukovodećim položajima je u javno-komunalnim preduzećima, svega 4 od 16. Slična je situacija i u upravnim i nadzornim odborima ovih preduzeća. Alarmantan je međutim podatak o zastupljenosti žena u savetima mesnih zajednica, svega 14%, i to u gradskoj sredini više nego u prigradskoj, dok ih u seoskim sredinama gotovo i nema. Na čelu, 11 gradskih uprava, koliko ih je, do skoro, bilo u Kragujevcu, većinu načelnika, 8 od 11 činile su žene. Među 11 članova Gradskog veća samo je jedna žena, zadužena za resor socijalne politike i društvene brige o deci. U gradskom parlamentu žene su zastupljene sa nešto manje od 30%. Funkcije zamenika predsednika Skupštine grada, sekretara Skupštine grada, gradskog pravobranioca i zaštitnika građana, obavljaju takođe žene.

Nema komentara

Odgovorite