Održana šesta redovna sednica Skupštine grada

- -
1

skupstinaPo usvajanju dnevnog reda šeste redovne sednice Skuptine grada Kragujevca, odbornici su doneli odluku o prestanku mandata odborniku Predragu Džajeviću sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Vojislav Koštunica, i potvrđivanju mandata odborniku Čedi Nikoliću sa iste izborne liste. Zbog podnošenja ostavki članova Gradskog veća, dr Slađane Bošković i Mladena Filipovića, odbornici su tajnim glasanjem, a na predlog gradonačelnika Kragujevca, Veroljuba Stevanovića, izabrali nove članove veća i to za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci, mr Sci Jasminu Nedović a za lokalnu samoupravu, regionalni razvoj i saradnju sa Vladom RS, Predraga Džajevića.

Imajući u vidu značaj sektora saobraćaja za ukupan društveno-ekonomski razvoj Grada, lokalna samouprava je uz pomoć Programa podrške opštinama IPA 2007, koji finansira Evropska unija, više od godinu dana radila na izradi Strategije razvoja saobraćaja grada Kragujevca 2012-2022. godine. Prema rečima Zorana Jovanovića, člana GV za komunalnu privredu, Strategija kao jedan krovni dokument ima smisla ako je prati akcioni plan realizacije i sistem kontrole izvršavanja postavljenih ciljeva a današnjim usvajanjem na sednici Skupštine grada počinje njen najvažiji deo – sprovođenje aktivnosti radi postizanja zadatih ciljeva, što je pre svega obaveza prema građanima i budućim generacijama.

Na današnjoj sednici odbornici su razmatrali i predlog odluke o posebnim oblicima podrške u oblasti socijalne politike grada. Razlog za donošenje Odluke je potreba utvrđivanja posebnih oblika podrške pojedincima, porodicama, udruženjima i drugim oblicima organizovanja u cilju unapređenja položaja socijalno osetljivih kategorija i bržeg interventnog postupanja u neodložnim situacijama. Tim povodom, polovinom godine formiran je i Savet za unapređenje socijalne politike grada, koji se pored ostalog bavio i zahtevima za dodatnu podršku radi prevazilaženja materijalnih teškoća.

Usvajanjem Odluke o posebnim oblicima podrške Savetu će biti omogućeno da donosi rešenja ne samo na osnovu podnetih zahteva nego i da deluje intereventno u slučajevima kada ima saznanja o socijalnom riziku.

1 komentar

  1. jel ovo bajka za decu?ima da pise njujork,berlin,Kragujevac najrazvijeniji gradovi u svetu. jao,lazovi dokle ce te vise.samo hapsenja su resenje i dugogodisnja robija.

Odgovorite