Održana sednica Gradskog veća

- -
0

odrzana sednica gradskog veca

Na današnoj sednici Gradsko veće grada Kragujevca dalo je saglasnost na programe rada i godišnje finansijske planove ustanova kulture i uputilo ih Skupštini grada na dalju nadležnost. JP Radio televizija Kragujevac dobila je saglasnost na Program o izmenama i dopunama programa poslovanja za 2015.godino o kome će takođe odlučivati gradski parlament.

Gradsko veće usvojilo je i predlog zaključka o pokretanju inicijative za izradu Generalnog urbanističkog plana “Kragujevac 2025“. Prema rečima Veroljuba Trifunovića člana Gradskog veća za prostorno planiranje, urbanizam i izgradnju rekao je da je generalni plan jedan od najvažnijih dokumenata koje donosi lokalna samouprava.

“To je strategija razvoja grada, dugoročna jer se uvek radi o periodu od 20-ak godina i njime se opredeljuju pravci razvoja. Kragujevac je uvek imao generalni plan. U prvim posleratnim godinama to su radile beogradske institucije a od sredine 70-ih godina to radi naša Direkcija. Plan koji sada imamo ima horizont do 2015.godine a očekujemo da napravimo plan koji će imati horizont do 2025.godine“, istakao je Trifunović.

Prema njegovim rečima današnjom odlukom Gradskog veća ulazi se u postupak pripreme ovog dokumenta koji bi trebalo da bude usvojen u 2016.godini.

Na današnjoj sednici data je i saglasnost na pokretanje otvorenog postupka javne nabavke usluge Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju i usluge Prihvatilišta za odrasle i starije osobe što je preduslov da i jedna i druga usluga nesmetano funkcionišu u ovoj godini.

Nema komentara

Odgovorite