Održana radionica o izradi programskog budžeta

- -
0

Jedna od dvanaest regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. godinu, održana je danas u Kragujevcu za predstavnike lokalnih samouprava iz Šumadije i Pomoravlja. Radionice organizuje Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom finansija u okviru Exchange 5 Programa, koji finansira Evropska unija.

Učesnicima radionica je, kroz primere, ukazano na najčešće greške prilikom planiranja budžeta i date su im smernice za kvalitetniju primenu Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija.

Predstavljeno je i Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa koje je Ministarstvo finansija donelo u maju 2017. godine i po kome će lokalne samouprave biti obavezne da podnose izveštaje o realizaciji budžeta.

Prema rečima Aleksandra Marinkovića, koordinatora za planiranje i programsko budžetiranje, komponente 2 u okviru Exchange 5 programa, programsko budžetiranje je model koji lokalne samouprave primenjuju od 2015. godine i koji je zamenio dotadašnje linijsko budžetiranje.

kaže Aleksandar Marinković, koordinator programa Exchange 5.

Naime, kvalitet programskih budžeta lokalnih samouprava počiva upravo na realističnosti i merljivosti učinaka, te postepenom unapređenju u odlučivanju o budžetskim alokacijama u cilju poboljšane efikasnosti i efektivnosti postojećih usluga. U tom smislu, nužno je da sve lokalne samouprave pored primene programske klasifikacije, kroz svoje odluke o budžetu predstave ciljeve i indikatore za programe, programske aktivnosti i projekte koje će finansirati i da o njima redovno izveštavaju.

Nema komentara

Odgovorite