Odluke Komislije za sprovođenje izbora za organe mesne samouprave

- -
0

komisija za izbore saveta mzPo raspisivanju izbora za Savete građana mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca Komisija za sprovođenje izbora za organe mesne samouprave predstavila je javnosti dosadašnje odluke.

Komisija za sprovođenje izbora za organe mesne samouprave je utvrdila broj članova Saveta mesnih zajednica po izbornim jedinicama, a imajući u vidu da je ova Komisja drugostepeni organ, a da izbore sprovode Komisije po mesnim zajednicama, odborničke grupe obaveštene su da predlože kandidate za članove Komisija po mesnim zajednicama, rekao je Dejan Nešić, predsednik Komisije.

Komisija je donela i odluku o korišćenju pečata, odluku o imenovanju Komisija mesnih zajednica po predlogu odborničkih grupa, odluku o edukaciji predsednika, članova i sekretara Komisija po mesnim zajednicama, upustvo za rad Komisija, kao i odluku o načinu o bezbeđivanju javnosti rada Komisije. Sve odluke, obrasci, informacije i saopštenja, javnosti će biti dostupne na podsajtu Komisije na zvaničnoj internet stranici Grada Kragujevca.

Na današnjoj sednici Komisija je donela odluku o obavljanju izbornih radnji, koje počinju da teku od sutra, kao i odluku o izgledu i sadržini obrasca i glasačkog listića.

Poslednji dan za podnošenje kandidatura je 12. jun 2013. godine do 24  sata, a Komisije po mesnim zajednicama konačne liste kandidata utvrđuju 19.juna 2013. do 24 sata.

Saglasno Odluci o mesnoj samoupravi izbori će biti sprovedeni u nedelju 23. juna od 09 do 17 sati i to u 78 mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca.

Nema komentara

Odgovorite