“Od populizma do aktivizma” u Narodnoj biblioteci

- -
0

Narodna biblioteka “Vuk Karadžić” Kragujevac, Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda i Izdavačka kuća “Clio”, u okviru projekta “Populizam i mediji”, organizuju tribinu “Od populizma do aktivizma – Umetničke i medijske prakse danas”.

Tribina će biti organizovana u četvrtak 24. maja od 19 sati u Narodnoj biblioteci “Vuk Karadžić”.

Učestvuju Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju i aktivistkinja, Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti, Vladimir Paunović, doktorant Menadžmenta kulture i medija Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu

Moderatorka će biti Milena Dragićević Šešić, profesorka Univerziteta umetnosti u Beogradu

Manje od ozbiljne ideologije, a više od stila političke komunikacije, populizam se manifestuje kao odlika duha vremena i krize demokratije. Populizam ukazuje na šire kulturne transformacije – od progresivne post-materijalističke prevage nad tradicionalnim vrednostima kroz proces smene generacija i dominaciju novih tehnologija. Posredstvom medija populistički diskurs oblikuje se kroz radikalizaciju identitetskih politika, društveno-kulturnu polarizaciju, proizvodnju “opsanih drugih”, jačanje govora mržnje i spektakularizaciju društvene stvarnosti.

Cilj razgovora “Od populizma do aktivizma – umetničke i medijske prakse” danas jeste da osvetli kako i na koji način dominantna populistička retorika i praksa javne sfere provocira reakcije umetnika i civilnog društva da se kroz aktivističke akcije kritikuju i re-interpretiraju različiti domeni populističkog delovanja svih nivoa vlastu: od politika spomenika i politika urbane regeneracije koja gradove čini “nacionalističkim istorijskim čitankama” ili, nasuprot tome, malim Las Vegasima tranzicije, do antielitizma koji vulgarizuje i banalizuje ozbiljno institucionalno delovanje u kulturi. Posebna pažnja pokloniće se i levom i desnom populizmu, te akcijama u kulturi koje se njima suprotstavljaju sa različitih pozicija. Umetničke aktivističke prakse zajedno sa praksama neslaganja i otpora civilnog društva, grade potku čije će delatne potencijale razgovor pokušati da osvetli.

Кao deo projekta “Populizam i mediji: jačanje participativnih praksi i javnog dijaloga” tribinu organizuje Fakultet dramskih umetnosti u saradnji sa Izdavačkom kućom “Clio” iz Beograda i Medija centrom Vojvodine, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija i Misije OEBS-a u Srbiji.

Nema komentara

Odgovorite