Novi projekat socijalne inkluzije Roma i drugih osetljivih grupa

- -
0

U Kragujevcu je juče, u organizaciji Ekumenske humanitarne organizacije EHO iz Novog Sada održana info sesija o Javnom pozivu za odabir partnerskih opština i gradova za implementaciju projekta Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022. Reč je o projektu koji će se naredne tri i po godine sprovoditi u deset gradova u Srbiji a nastavak je inkluzije Roma koji je trajao do početka 2019. godine.

Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada je neprofitno udruženje građana koji već 26 godina radi na uspostavljanju građanskog društva u Srbiji, kroz borbu protiv siromaštva, jačanje ljudskih prava i međusektorsku saradnju. Jedan od naših programa je inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa i do sada smo realizovali nekoliko ciklusa. Poslednji ciklus je rađen u periodu od 2016. do 2019. godine a pred nama je novi 2019 – 2022 koji smo započeli pre par meseci. Info sesija je deo tog procesa i tiče se odabira jedinica lokalnih samouprava sa kojima ćemo naredne tri i po godine raditi na pitanjima stanovanja, obrazovanja i obezbeđivanja pravne podrške. Očekujemo da ćemo sa lokalnim samoupravama ostvariti dobar partnerski odnos kao i do sada i da ćemo privući dodatna sredstva iz drugih fondova i fondacija, kaže Bela Ajzenberger, koordinator projekta.

Cilj projekta je unapređenje društvene inkluzije Roma i drugih osetljivih grupa kroz rad u oblastima stanovanja, obrazovanja i pružanja pravne podrške. O detaljima projekta, ciljevima, oblastima delovanja, procedurama i kriterijumima za javni poziv, koordinator projekta Ajzenberger je govorio na današnjoj info sesiji, a zainteresovane jedinice lokalne samouprave mogu da apliciraju za bilo koju od ponuđenih oblasti ili sve tri.

Grad Kragujevac kao odgovorna društvena zajednica vodi računa i brigu o položaju i statusu Roma što potvrđuje početkom godine usvojen novi trogodišnji Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma. U okviru LAP – a formiran je i Mobilni tim za socijalnu inkluziju Roma koji se direktno na terenu upoznaje sa načinom života romske zajednice i dostavlja informacije lokalnoj samoupravi i nevladinom sektoru, kako bi se pronašli modeli za njihovo prevazilaženje. Projekat koji realizuje Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada ima za cilj ono što je i interes naše lokalne zajednice a to je poboljšanje i unapređenje položaja Roma i drugih osetljivih grupa, kaže prof. dr Nedeljko Manojlović, član Gradskog veća za obrazovanje i ističe da su do sada najveći rezultati koji se tiču romske zajednice postignuti na polju obrazovanja ali da se kao prioritetna pitanja izdvajaju njihovo stanovanje i socijani status.

Projekat Socijalne inkluzije Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022 realizuje Ekumenska humaniratna organizacija u partnerstvu sa Heks/Eper organizacijom iz Švacarske u periodu od jula 2019. do decembra 2022. godine. Ukupan iznos obezbeđenih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti u deset lokalnih samouprava je 30 miliona dinara.

Nema komentara

Odgovorite