Međusektorska saradnja neophodna u rešavanju problema nasilja u porodici

- -
0

nasilje u porodiciU saradnji Grada Kragujevca, Centra za socijalni rad „Solidarnost“ i Nevladine organizacije „Oaza sigurnosti“ u toku je realizacija projekta „Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljenje sistema za monitiring i evaluaciju međusektorske saradnje“, finansirana od strane Delegacije Evropske unije u RS. Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom „Caritas“ koja će uz finansijsku podršku češke Razvojne agencije učestvovati u kofinansiranju ovog projekta. Tim povodom, danas je u Svečanom salonu Zgrade grada održana konferencija za novinare na kojoj je bilo reči o ciljevima i značaju projekta.

Inicijativa za projekat potekla je od predstavnika Centra za socijalni rad „Solidarnost“ i Radne grupe za prevenciju nasilja u porodici Saveta za bezbednost grada Kragujevca, a saradnici su instutucije koje su potpisnice Protokola o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji grada Kragujevca.

– Cilj projekta je unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljenje jedinstvenog sistema za monitoring i evaluaciju primene protokola o međusektorskoj saradnji. Jedan od rezultata projekta jeste uspostavljanje jedinstvene baze podataka. Pre svega će se uraditi istraživanje gde će se, anketiranjem pružalaca usluga i žrtava nasilja, utvrditi nivo međusektorske saradnje. Želimo da sagledamo dobre i loše strane našeg protokola kao bismo izvršili inoviranje. Zatim ćemo kreirati kriterijume i merila za evaluaciju i monitoring Protokola a nakon toga izrada jedinstvene baze podataka za evidenciju žrtava nasilja u porodici – rekla je na današnjoj konferenciji Vera Simić, koordinator projekta, predstavnica NVO „Oaza sigurnosti“.

Projekat se realizuje na teritoriji grada Kragujevca i opština Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Batočina i Knić, a traje godinu dana.

– U toku realizacije projekta razmatrićemo mogućnosti eventualne revizije teksta Protokola i usklađivanja sa novim potrebama. Krajnji cilj projekta je izrada jedinstvene baze podataka što predstavlja korak dalje u zaštiti žrtava nasilja. Rezulatati rada biće dostupni celokupnoj lokalnoj zajednici, svim institucijama i organizacijama, potpisnicima protokola i svima koji su uključeni u zaštiti žrtava nasilja što će biti i poseban benefit – istakla je Vesna Dimitrijević, načelnica Odeljenja za socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci.

Pored predstavnika lokalne samouprave govorili su i Momir Borić, direktor Centra za socijalni rad Solidarnost i Milanka Stevović, predsednica NVO „Oaza sigurnosti“.

– Kada je u pitanju zaštita žrtava nasilja u porodici, daleko smo ispred drugih lokalnih sredina, što je zapravo rezultat dugogodišnjeg rada. Međusektorska saradnja i integralni pristup rešavanju problema nasilja u porodici nema alternativu. Problemi nasilja u porodici nisu statični, podrazumevaju budnost svih faktora jedne lokalne zajednice i zato je potrebno stalno unapređivati taj sistem. Radna grupa za prevenciju nasilja u porodici je generator procesa – istakao je Borić.

Nema komentara

Odgovorite