Međunarodni dan zaštite od buke

- -
0

buka 1Zvuk je sastavni deo svakodnevnog života i deo čovekovog okruženja. Javlja se kao pratilac mnogih životnih aktivnosti i njegovo prisustvo je evidentno gotovo u svim sferama ljudske aktivnosti. Ali zvuk ne mora biti glasan da bi nas uznemiravao (škipanje vrata, kapi vode iz česme…).
Zvuk može da nanese štetu ili čak izazove i razaranje određenih struktura (zvučni udar). Po definiciji, svaki zvuk, bez obzira na njegov intenzitet, koji nas ometa u nekim našim aktivnostima, ili nam smeta na bilo koji način, predstavlja buku, koja se često naziva komunalnom bukom.

Neke okvirne procenegovore da je 20% populacije izloženo neprihvatljivom nivou buke koji uzrokuje nedostatak sna, uznemirenost, umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumevanje, koncentraciju. Postoje individualne razlike reakcije na buku te ovisno o nivou i frekvenciji buke te dužini izloženosti one mogu biti od blagih i prolaznih do trajnih oštećenja.

Izloženost intezivnim faktorima buke ima direktan uticaj na zdravlje – uzrokuje oštećenje sluha. Oštećenja u početku nastaju u području visokih frekvencija pa ih čovek nije svestan. Tek kod težih oštećenja kad se ona javljaju u području govornih frekvencija čovek primeti poteškoće u komuniciranju tj. da nešto nije u redu sa sluhom. Oštećenja sluha bukom su najčešće profesionalna i nastaju u kontinuiranoj izloženosti buci iznad 90 decibela. Neka istraživanja na mlađoj populaciji su pokazala da su oštećenja sluha danak civilizacije. Već u uzrastu od 16 do 20 godina 11% mladih ima oštećen sluh kao posledicu korišćenja elektroakustičnih uređaja, petardi i različitog vatrenog oružja.

Deo teksta preuzet sa: apotekakg.rs

 

Slične vesti

0

0

Nema komentara

Odgovorite