Međunarodni dan planete Zemlje

- -
1

Planeta-ZemljaDanas se obeležava Međunarodni dan planete Zemlje, sa ciljem skretanja  pažnje javnosti na značaj očuvanja životne sredine i promene ekološke svesti.


Dan planete Zemlje prvi put je obeležan 22. aprila 1970. godine u Americi
. Ovaj “praznik” je službeno prihvaćen  na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1992. god. u Rio de Žaneiru, u prisustvu velikog broja predstavnika vlada, kada je i usaglašen dugoročni program za promociju održivog razvojaplanete Zemlje.


Povećanje broja stanovnika na Zemlji i industrijalizacija dovele sudo zagađenja vazduha, zemlje i vode. Sve veći problem su i nehigijenske divlje deponije. Za poslednjih sto godina planeta je doživela veće zagađenje nego milionima godina unazad. Neodgovorni savremeni način života doveo je do klimatskih promena, do efekta staklene bašte, globalnog zagrevanja,  nestajanja mnogih biljnih i životinjskih vrsta.

Ako čovek ne posveti potrebnu pažnju očuvanju i zaštiti životne sredine i održivog razvoja, ako i dalje nastavi sa neodgovornim ponašanjem, doći će u situaciji da se zatrpa i uguši u sopstvenim otpadnim materijama. Takođe, neracionalno korišćenje prirodnih bogatstava usloviće da ljudski rod doživi samouništenje.


Dan planete Zemlje treba da nas podseti da je neophodno
stvaranje uslova za održivi razvoj, čuvanje bioloških raznovrsnosti, štedljivo korišćenje prirodnih resursa, korišćenje onih izvora energije koje mogu da se obnove, pravilno odlaganje smeća i korišćenje sekundarnih sirovina reciklažom, borba protiv svih faktora koji štetno utiču na klimatske promene i dr.


Međutim, kako Zemlja nama svakodnevno pruža uslove za život, neophodno je da se i mi svakodnevno ponašamo svesno, savesno i odgovorno prema njoj. Svaki čovek na Zemlji, ma gde se nalazio, mora da poštuje prirodne zakone i da se ponaša u skladu s njima.

1 komentar

Odgovorite