Lokalni antikorupcijski forum grada Kragujevca predstavio dosadašnji rad

- -
0

Lokalni antikorupcijski forum grada Kragujevca predstavio je svoj dosadašnji rad, smernice za budući rad, članove, a najvljeno je i ustanovljenje godišnjeg priznanja na lokalnom nivou za borbu protiv korupcije.

Prema rečima koorditatora ovog foruma, prof. dr Petra Veselinovića, u prethodnom periodu Lokalni antikorupcijski forum najviše je radio na realizaciji jedne od osnovnih mera iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije, monitoringom i evaluacijom dodeljenih donacija i sponzorstava iz budžeta grada. Ovi podaci biće dostupni javnosti na veb sajtu www.cistapolitika.rs koji će početi sa radom početkom naredne godine.

Pored ovih podataka, na spomenutom sajtu biće i informacije koje se odnose na sprovedene javne nabavke u prva četiri meseca 2011. i 2012. godine od strane javnih i javno komunalnih preduzeća, ustanova i Gradske uprave. Pored prof. dr Petra Veselinovića koji se nalazi načelu ovog foruma, njegovi članovi su Slavica Saveljić, narodni poslanik, Miodrag Nikolić, koji je rukovodio radom foruma prvih godinu dana, Bojan Stojadinović, šef odborničke grupe Ujedinjeni regioni Srbije (Zajedno za Šumadiju i G17 Plus), prof.dr Branislav Simonović sa Pravnog fakulteta, Milisav Pajević iz NVO «Eko nec» i Marija Milošević, novinar.

Probaćemo da animiramo širu društvenu zajednicu, i organe lokalne samouprave, i institucije, da se uključe u našu akciju dodele godišnje nagrade za borbu protiv korupcije. U tom smislu ćemo vrlo brzo zakazati sednicu na kojoj ćemo definisati kriterijume za izbor. Predlagači mogu biti organi lokalne samouprave, ustanove, organizacije civilnog društva, strukovna udruženja, komore, mediji, verske organizacije, političke partije, sindikati, svi oni mogu predložiti pojedince kao kandidate za dodelu ovog priznaja – istakao je Veselinović.

Marija Obradović, pomoćnik direktora za poslove prevencije u Agenciji za borbu protiv korupcije je istakla da problemi korupcije ne mogu biti dugoročno rešeni ukoliko ne postoji dobra prevencija zbog čega je formiranje ovakvih antikorupcijskih tela na lokalnom nivou od izuzetnog značaja. Veoma je bitno i da u njihov rad bude uključen što veći krug društvenih subjekata.

Iako je Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije usvojena je 2005. godine, 2006. napravljeni akcioni planovi, naša država još uvek ne poseduje infrastrukturu za borbu protiv korupcije, smatra Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja.

Ova nevladina organizacija je 2010. godine u saradnji sa USAID-om pokrenula projekat izrade lokalnih planova za borbu protiv korupcije koji su sprovedeni u četiri grada Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu i Požegi. Cilj ovog projekta, na čijim osnovama je i nastao Lokalni antikorupcijski forum, je uspostavljanje sistema borbe protiv korupcije na lokalnom nivou i uspostavljanje koordinacije sa republičkim organima koji se bave ovim problemom.

Nema komentara

Odgovorite