Kružni tok Mala vaga i Daničićeva ulica u četiri trake

- -
0

U cilju rastrećenja saobraćaja na trgu Mala vaga, grad Kragujevac potpisivanjem ugovora sa JP Urbanizam, ulazi u postupak izrade dva plana detaljne regulacije “Ulica Daničićeva, Pozorišna do Kneza Mihaila“ i “Kružni tok Mala vaga“.

To su važne tačke u gradskoj saobraćajnoj mreži, a analize su pokazale da će nova rešenja dovesti do bržeg odvijanja saobraćaja kroz smanjenje vremenskog gubitka i bržeg protoka vozila. Odluku o tome doneli su članovi Gradskog veća na danas održanoj jubilarnoj 200. sednici.

Kolaps na Maloj vagi je nešto što je stara muka, rekao je gradonačelnik Radomir Nikolić i dodao da izradom planova detaljne regulacije konačno započinje rešavanje tih problema. Pored Kružnog toka Mala vaga, drugo važno rešenje je probijanje Daničićeve ulice u četiri trake, kroz rub Kasarne Radomir Putnik odnosno kroz Pozorišnu ulicu i deo dvorišta uz Muzičku školu i Doma vojske, do ulice Kneza Mihaila. Reč je o projektu koji će, prema Nikolićevim rečima, biti finansiran iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj. Time ćemo dobiti novu gradsku magistralu odnosno prvi prsten sa četiri trake oko gradskog jezgra što će potpuno da reguliše gužvu u saobraćaju.

Izmeštanje magistralnog saobraćaja moći će da se reši izgradnjom obilaznica. Zbog toga je Gradsko veće dalo saglasnost za izradu izmene plana Generalne regulacije “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja – Petrovačka magistrala“, čiji je završetak planiran u okviru izgradnje nove poslovne zone u Sobovici, na kojoj rade i grad Kragujevac i Republika Srbija, privatni investitori, Bratislav Milanović i Simens. Izmena plana je neophodna jer je starim planovima predviđeno da magistrala pređe preko stambenih objekata. Kako bi se izbegli dodatni troškovi za eventualnu eksporoprijaciju, izmenom GUP – a biće napravljena nova trasa koja izbegava stambene objekte.

Gradsko veće dalo je i saglasnost na izmenu Programa sprovođenja društvene brige za zdravlje i zaključenje Aneksa Ugovora o sufinansiranju bolje kadrovske obezbeđenosti Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. S obzirom na to, da određeni broj lekara ne može da izlazi na teren, grad je opredelio dodatna sredstva u iznosu od dva miliona dinara. Sredstva su, prema rečima Nikole Ribarića načelnika Gradske uprave za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, namenjena za finansiranje rada tri lekara do kraja tekuće godine, radi pružanja adekvatne hitne medicinske pomoći građanima Kragujevca.

Na sednici je pored ostalog doneta i odluka o pokretanju postupka za kategorizaciju Kragujevca kao turističkog mesta.

Nema komentara

Odgovorite