Kragujevac potpisao Pakt protiv seksualnog zlostavljanja dece

- -
0

Gradovi Kragujevac i Beograd i opština Surdulica potpisali su u Beogradu Pakt protiv seksualnog zlostavljanja dece, čiji je cilj širenje svesti o tom problemu i efikasnije delovanje lokalnih samouprava. Cilj potpisanog dokumenta je i podsticanje usluga koje će biti namenjene efikasnijoj zaštiti dece i sprečavanju seksualnog nasilja.

Pakt je potpisan u okviru zasedanja Komiteta za tekuće poslove Kongresa lokalnih i regionalnih vlast Saveta Evrope i kao deo kampanje “Jedno od petoro“.

Obraćajući se pred potpisivanje pakta članovima Kongresa, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, dr Gordana Damnjanović je naglasila da nijedno nasilje nad decom nije opravdano. “Grad Kragujevac kao primer dobre prakse od 2008. godine ima zaključen Sporazum o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija na područiju grada Kragujevca u situacijama nasilja u porodici i drugim slučajevima nasilja prema deci. Kao i mnogi evropski gradovi ratifikacijom ovog dokumenta Kragujevac se svrstava u red odgovornih gradova koji štite i promovišu bezbednost i dobrobit dece i mladih koji žive na njenoj teritoriji. Ovo je i velika obaveza za sve nas, donosioce odluka, da brinemo o onima kojima je naša podrška i pomoć potrebna kako bi zaštitili svakog pojedinca i porodicu.“, kazala je dr Gordana Damnjanović.

U tekstu Pakta navodi se da na ovaj način Kragujevac pristupa Paktu gradova i regiona i tako potvrđuje da će podizati svest građana o seksualnom iskorišćavanju i zloupotrebi dece i da će podsticati uspostavljanje usluga namenjenih zaštiti dece i sprečavanju seksualnog nasilja.

Akciju “Jedno od petoro“ pokrenuo je Savet Evrope 2010. godine kako bi se rešio problem seksualnog nasilja nad decom, položaja dece u migrantskoj krizi, kršenja dečjih prava i najtežih oblika nasilja. Cilj je da se postigne dalja implementacija Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, kao i da se podigne svest društva o stepenu nasilja nad decom.

Nema komentara

Odgovorite