Kragujevac je dobio najvišu ocenu antikorupcijskog foruma

- -
1

petar veselinovićU organizaciji Biroa za društvena istraživanja u Beogradu je održana konferencija “Gradovi protiv korupcije“ na kojoj su predstavljeni godišnji izveštaji o radu lokalnih antikorupcijskih tela u Srbiji.

Od četiri grada u kojima postoje lokalni antikorupcijski forumi i gde su stvoreni uslovi za primenu antikorupcijskih mera, Kragujevac je dobio najvišu ocenu. U sva četiri grada, Kragujevcu, Nišu, Zrenjaninu i Požegi, došlo je napredka u uspostavljanju sistema za borbu protiv korupcije a najveći pomak napravio je Kragujevac. Zato je naš grad i dobio najvišu ocenu dva plus, jer je konstituisan Lokalni antikorupcijski forum, izgrađen sistem integriteta, počela je realizacija predviđenih mera, pokazana je inicijativnost u delu podrške primeni planova integriteta. Biro je naveo i da LAF kao telo za borbu protiv korupcije nije dovoljno prepoznato i medijski vidljivo, i na tome će se raditi u narednom periodu.

Predsednik Lokalnog antikorupcijskog foruma prof.dr Petar Veselinović ističe da je od pet ključnih antikorupcijskih mera u Kragujevcu realizovano 3 a 2 su započete.

Formirali smo antikorupcijski forum, usvojili pravilnik o radu i Etički kodeks i tu je realizacija 100%. Počinje realizacija tkz. “kutije poverenja“, u smislu transparentnosti, građanski monitoring javnih nabavki u periodu januar-april 2011. i 2012.godine je realizovan sa 100% kao i monitoring donacija, dotacija i sponzorstava iz budžeta grada i budžetskih korisnika je u potpunosti realizovan, rekao je Veselinović.

On ističe da je u toku javni poziv za dodelu Godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije koji za rezultat ima promociju boraca protiv korupcije u Kragujevcu i da javni poziv traje do 21.februara i važi i za pravna i fizička lica.

To je jedino započeto u Kragujevcu, i između ostalog, smo i najbolje rangirani u Srbiji, ističe Veselinović.

On dodaje i da je Kragujevac u ovom poslu već dve godine i da se preporuke Biroa za društvena istraživanja, za naredni period, odnose na unapređenje tehničko-administrativnih kapaciteta LAF-a, uspostavljanju stranice ovog tela na zvaničnoj internet prezentacije, jačanje saradnje sa Univerzitetom i nevladinim organizacijama, veća medijska podrška i davanje preporuka institucijama o slučajevima korupcije i borbe protiv korupcije.

Inače, opštine i gradovi su ocenjivani ocenama od 0 do 4. Kragujevac je prvi sa 2+, sledi Požega sa ocenom 2, Niš je ocenjen sa 2- kao i Zrenjanin.

Biro za društvena istraživanja je 2010. godine započeo rad na polju borbe protiv korupcije u četiri lokalne samouprave u Srbiji-Kragujevcu, Nišu, Požegi i Zrenjaninu a trenutno se radi na uspostavljanju sistema za borbu protiv korupcije u još 13 gradova i opština u Srbiji, s ciljem da se jača antikorupcijska infrastruktura na lokalnom nivou.

1 komentar

  1. Cisto sumnjam da taj program ima nekog ucinka ili pomaka kao sto pisete….U ovom gradu vlada velika korupcija, a ponajvise u redovima MUP-a Kragujevac i naseg “dragog” nam suda,organi pravosudja su nam najgori sektor u ovom gradu.

Odgovorite