Kragujevac dobio “Lokalnu mrežu za karijerno vođenje”

- -
0

Na Sajmu obrazovanja, zapošljavanja, preduzetništva i inovacija u Kragujevcu, predstavljen je projekat “Lokalna mreža za karijerno vođenje i savetovanje“ koji u okviru nacionalnog programa “Znanjem do posla“ finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a uz podršku lokalne samouprave realizuju Razvojni biznis centar Kragujevac i Business Innovation Programs.

Ova lokalna inicijativa pokrenuta je sa ciljem da doprinese povećanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih u Kragujevcu, kroz uspostavljanje delotvornog i uniformisanog sistema karijernog vođenja i savetovanja mladih u tranziciji od škole do posla.

“Karijerno savetovanje je veoma bitno za mlade ljude koji imaju dilemu sa poslovima koje će u budućnosti obavljati. Ova prekretnica u njihovom životu je veoma bitna i uz savetodavnu pomoć stručnih i osposobljenih lica, možemo da im pomognemo da donesu prave odluke”, rekao je Stefan Nikezić, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih u lokalnoj samoupravi, pozdravljajući skup kome su prisustvovali direktori kragujevačkih srednjih škola, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Kancelarije za mlade i udruženja mladih.

Kao lokalna samouprava imamo odgovornost prema našim mladim sugrađanima, naglasio je Nikezić i istakao da će početni korak biti izmena Lokalnog akcionog plana za mlade, kome će biti pridodat deo koji se odnosi na karijerno savetovanje i vođenje, a za koji smatramo da je od krucijalne važnosti za mlade.

“Samo zajedničkom saradnjom lokalne samouprave, lokalnog preduzetničkog sektora, relevantnih institucija i nevladinog sektora, možemo da postignemo najbolje rezultate”, zaključio je Nikezić.

Projekat “Lokalna mreža za karijerno vođenje i savetovanje“, koji traje do oktobra, podrazumeva tesnu saradnju svih struktura koje se na bilo koji način bave mladima i podrškom zapošljivosti i zapošljavanja na lokalnom nivou.

Kako bi se podstaklo efikasno zapošljavanje mladih cilj ovakve saradnje je uspostavljanje standarda za karijerno vođenje i savetovanje na nacionalnom nivou. Zbog toga, zadatak nosioca projekta u prvoj fazi biće uspostavljanje partnerstva svih institucija u gradu, da bi se uz analizu svega što je urađeno i koraka koje treba preduzeti, proces karijernog vođenja i savetovanja bio uspešno standardizovan.

Planirani su intervjui sa karijernim savetnicima u srednjim školama u Kragujevcu, anketiranje učenika, zatim organizovanje akreditovanih treninga kako bi se povećao broj karijernih savetnika, formiranje lokalne radne grupe, a pored ostalog i uspostavljanje online platforme za karijerno informisanje.

Pored uspostavljanja lokalne mreže za karijerno vođenje i savetovanje u Kragujevcu, od projekta se očekuje uspostavljanje sistema za kontinuirano prikupljanje, obradu i distribuciju informacija o tržištu rada, poslodavcima, sektorima privrede, profesijama i raspoloživim obukama.

Nema komentara

Odgovorite