Kragujevac brine za energetsku svest i efikasnost

- -
0

Prvi u nizu regionalnih foruma Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije pod nazivom „Energetski svesni i efikasni“, biće organizovan sutra u našem gradu, u zgradi Skupštine grada sa početkom u 11 sati. Cilj programa je promocija energetske efikasnosti na lokalnom nivou.

S obzirom na činjenicu da opštine i gradovi imaju veoma značajnu i višestruku ulogu u energetskom sektoru čije potencijale ne koriste u potpunosti, forumi su prevashodno namenjeni gradonačelnicima i predsednicima opština, odnosno članovima veća koji u svom delokrugu rada imaju i pitanja u vezi sa energetikom i zaštitom životne sredine. Ovi regionalni skupovi imaju za cilj promovisanje koncepta racionalnog i efikasnog gazdovanja energijom na lokalnom nivou, odnosno podizanja svesti o energetskoj efikasnosti donosilaca odluka u jedinicama lokalne samouprave.

Tokom foruma biće obavljeno i svečano potpisivanje Povelje gradova i opština o energetskoj efikasnosti, čime će lokalne samouprave potpisnice iskazati posvećenost načelima racionalnog gazdovanja energijom. Očekuje se da ovom prilikom između 15 i 20 gradova i opština potpiše Povelju.

Realizaciju foruma „Energetski svesni i efikasni” podržava Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, a zajednički organizuju Stalna konferencija gradova i opština i Beogradska otvorena škola (BOŠ).

Učesnike skupa pozdraviće gradonačelnik Kragujevca, Veroljub Stevanović.

Nema komentara

Odgovorite