Kragujevac bio domaćin skupa o pravima manjina

- -
1

Program “Branitelji i i braniteljke manjinskih prava u Srbiji” koje je organizovao Institut za evropske poslove u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država održan je u Kragujevcu.

Program se sastojao od predavanja, radionica, posete Zaštitniku građana, Višem sudu u Kragujevcu, predstavnicima državnog i civilnog sektora o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi. Trening je obuhvatio pet radnih dana sa intenzivnom agendom i podeljen je na 4 oblasti: Razumevanje ljudskih prava; Jesmo li svi ravnopravni; Institucionalna zaštita manjinskih prava u Srbiji i Žrtve kršenja ljudskih prava.

Cilj treninga je bilo bolje razumevanje koncepta ljudskih i manjinskih prava kao i usvajanje mehanizma za zaštitu i zastupanje oštećenih. Program je bio namenjen diplomiranim pravnicima, studentima završnih godina i postdiplomskih studija pravnih fakulteta, kao i mladim advokatima. Teme koje su obrađivane tokom treninga su Uvod u ljudska prava, Diskriminacija, individualna i kolektivna prava, Forum teatar – Manjine u Srbiji, Zaštitnik građana – delovanje i praksa, Slučajevi pred sudom – sudska praksa u oblasti zaštite ljudskih prava, Razumevanje prava manjina u Srbiji, Pisanje predloga praktične politike…

Na ovom programu učesnik je bio i Novak Došen kao predstavnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

”Ovo je bila izvanredna prilika da mladi pravnici prošire svoje znanje iz oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Dosta smo imali praktičnih vežbi koje nemamo na fakultetu, posetili smo Viši sud i Zaštitnika građana u Kragujevcu, imali smo radionice gde smo proučavali slučajeve iz prakse i fokus celog programa je bio na praksi. Takođe, nakon predavanja koja traju ceo dan, uveče smo imali Forum teatar gde smo kroz glumu učili kako da razvijemo što bolji odnos sa ljudima. Ovaj projekat mi je podigao svest i želju da nastavim da se borim za manjinska prava u Srbiji jer zakonska regulativa je prilično dobra što se ove oblasti tiče ali problem je što se ne primenjuje na pravi način. Ovakvi projekti mi jako znače da se razvijam u profesionalnom smislu jer sam svestan da u modernom svetu nije dovoljan samo fakultet za zaposlenje, već uz fakultetsku diplomu, bitan je konstantan rad na razvoju sopstvene ličnosti”, kazao je Došen.

1 komentar

Odgovorite