Kontakt centar u “Čistoći”

- -
0

cistocaKragujevčani od prvog februara svoja pitanja, predloge, primedbe i zahteve vezane za rad službi JKP “Čistoća“ mogu da upute Kontakt-centru koji je ovo preduzeće oformilo da bi poboljšalo komunikaciju svojih službi sa građanima. Na ovaj način svi komunalni sektori “Čistoće“ će brže i efikasnije odgovarati na zahteve građana.

Sa druge strane, ističu u “Čistoći“, korisnici usluga će samo pozivom operatera u Kontakt – centru ili popunjavanjem elektronskog naloga na zvaničnom sajtu preduzeča, moći da ostvare sva svoja prava vezana za rad komunalnih službi “Čistoće“, a da pri tome ne dolaze lično.

U kontakt – centru će od 7,00 do 21,00 sat svakog radnog dana, dežurati pet operatera na dva telefonska broja i sajtu. Oni će zabeležiti poziv, uputiti ga nadležnoj službi koja će za najduže 72 sata odgovoriti pozivaocu.

Primaće se pozivi koji se odnose na sve službe JKP “Čistoća“: sakupljanje i transport čvrstog komunalnog otpada, čišćenje ulica, rad zimske službe, dimničarske usluge, deponije, sakupljanje sekundarnih sirovina, zoohigijene, službi za zaduženih za kontrolu cena usluga i izdavanje tehničke dokumentacije.

Analizama poslovanja i anketama rađenim u prethodonom periodu u JKP “Čistoća“, utvrđeno je da je građanima neophodna služba posredstvom koje će moći lakše i brže da ostvare svoja prava ili predaju zahtev. Zato je i o oformljen Kontakt – centar kao svojevrsni servis građana.

Kontakt – centar JKP “Čistoća“ je prvi komunalni servis u Kragujevcu koji će na ovaj način sarađivati sa korisnicima.

Brojevi telefona Kontakt- centra JKP “Čistoća“ su: 034 501 180; 034 501 181.

Nema komentara

Odgovorite