Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu

- -
0

klinički centarU saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkog centra Kragujevac realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u organizacionim jedinicama Kliničkog centra. Na konkurs mogu da se prijave studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:
1-31. jul 2014. godine
1-31. avgust 2014. godine

Prema iskazanim potrebama Kliničkog centra Kragujevac, na praksu se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta medicinskih nauka i Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Potrebna dokumenta za prijavu:
Prijavni formular 

CV na srpskom jeziku 
Motivaciono pismo
Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a u završnu godinu studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dužina studija, kao i broj prenetih ispita.

Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu se prijaviti do 27. juna 2014. godine (do 12 časova) slanjem potrebne dokumentacije na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za letnju praksu u Kliničkom Centru) ili prijavnu dokumentaciju možete doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata, 2. sprat).

Kandidati će po završetku konkursa biti pozvani na razgovor, a potom će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte.

Svi odabrani kandidati će po završetku programa dobiti potvrdu o obavljenoj praksi.

Nema komentara

Odgovorite