Konkurs za dodelu grantova za započinjanje sopstvenog posla i samozapošljavanje

- -
0

grb kragujevacJuče, 21. februara  otvoren je Konkurs za dodelu grantova za započinjanje sopstvenog posla i samozapošljavanje iz budžeta grada Kragujevca za 2013, koji će biti otvoren sve do 22. marta, ove godine. Ukupno će biti dodeljeno 15 grantova ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Ukoliko želite da započnete sopstveni posao, ako imate dobru i održivu poslovnu ideju i ako ste nezaposleno lice sa evidencije NSZ-a filijala Kragujevac, Grad Kragujevac Vas poziva da se prijavite na konkurs. Ukoliko ispunjavate uslove, u mogućnosti ste da bespovratno dobijete opremu neophodnu za obavljanje posla u vrednosti do 200.000,00 dinara (sa PDV-om).

Dokumenta, koja treba dostaviti uz prijavu su sledeća: poslovni plan, fotokopija lične karte, dokaz o nezaposlenosti, profakuture opreme koju želite da nabavite i dokaz o 25 % sopstvenog učešća (obezbeđen poslovni prostor, deo opreme i slično).

Prijava sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs Započni sopstveni posao-ne otvarati“, se predaje na prijemnoj kancelariji (okrugli šalter), za organizacionu jedinicu Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, nadležnu za poslove privrede.

Sredstva se ne odobravaju za poslove iz oblasti poljoprivrede, trgovine, samostalne taksi radnje, agencijske delatnosti (knjigovodstvene, turističke, promet nekretnina, konsalting i sl.), proizvodnje oružja i municije, organizovanje igara na sreću.

Gradsko veće, usvojilo je kriterijume po kojima se vrši odabir poslovne ideje, koji se sastoje od ekonomskih i socijalnih kriterijuma, pri čemu prednost imaju ekonomski kriterijumi (75%).

Lica kojima budu dodeljenja sredstva za započinjanje sopstvenog posla imaju obavezu da nakon nabavke opreme izvrše registraciju delatnosti u Agenciji za privredne registre.

Sve bliže informacije mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, nadležne za poslove privrede, kancelarije 406/IV i 506/V u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca ili na telefon 034/306-225 i 034/306-187 od 07.30 do 15.00 časova, svakog radnog dana u periodu trajanja konkursa.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

Nema komentara

Odgovorite