Javna rasprava o zakonima u zdravstvu

- -
0

U cilju realizacije Plana rada u delu zakonodavne aktivnosti u 2012. godini, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pripremilo je nacrte Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama.

Klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, organizuje sutra u 11 sati u amfiteatru “Prof. dr Milosav Kostić” Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, javnu raspravu o pomenutim zakonima.

Planirano je da učestvuju direktori zdravstvenih ustanova koje gravitiraju Kliničkom centru Kragujevac, predstavnici gradskih organa zaduženih za poslove zdravlja, predstavnici etičkih odbora zdravstvenih ustanova, predstavnici fakulteta, viših i srednjih škola zdravstvene struke, predstavnici udruženja pacijenata i medija.

Radne verzije nacrta pomenutih zakona, nalaze se na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. www.zdravlje.gov.rs.

Nema komentara

Odgovorite