Javna debata: “Invalidnost u medijima”

- -
0

osobe sa invaliditetoimU okviru programskih aktivnosti Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac organizuje javnu debatu na temu “Invalidnost u medijima”.

Debata će se održati sutra u 13 sati u prostorijama Centra za samostalni život OSI Kragujevca u ul.Prvoslava Stojanovića br.8/8 lokal br.6.
U savremenom društvu koje obiluje mnoštvom štampanih, elektronskih i drugih masovnih medija ne čini se preteranim tvrditi da su naši pogledi na pojedina društvena pitanja oblikovani pod jakim uticajem informacija koje primamo od tih istih medija. Prilikom izveštavanja o raznim društvenim problemima mediji mogu artikulisati probleme određene grupe i tim putem ostvariti određen uticaj na ljudska prava osoba o kojima izveštavaju.
Kakav je i koliki uticaj medija na formiranje javne svesti i edukovanja javnosti o potrebama i pravima osoba sa invaliditetom? Šta treba učiniti kako bi se javnost bolje upoznala sa preprekama i problemima koji ometaju osobe sa invaliditetom u Kragujevcu da vode ravnopravan život uz jednake mogućnosti kao i drugi?

 

Nema komentara

Odgovorite