IZJZ: Nikada nismo prestajali sa testiranjem

- -
0

Iako se poslednjih dana duže čeka na dobijaje rezultata, jer se brisevi iz Kragujevca šalju u Beograd, u Institutu za javno zdravlje ističu da nikada nisu prestajali sa testiranjem. 

Iz te ustanove poručili su da očekuju dopremanje nove opreme, kako bi mogli da rade još efikasnije.

“Institut, pored ostalih aktivnosti vezanih za zdravlje ljudi, radi non stop testiranje, koje se sastoji od uzorkovanja i rada u laboratoriji. U početku smo radili samo uzorkovanje i uzorke transportovali u laboratorije u Beogradu. Kasnije smo pored uzorkovanja počeli da radimo i analiziranje u laboratoriji Instituta.

Institut je do sada u svojoj laboratoriji „Kraguj“ uradio oko 3.000 PCR analiza na korona virus.
Istom opremom je pre analiza na korona virus, radio i veliki broj drugih uzoraka i analiza, vezanih za delatnost Instituta.

Pošto se u Institutu ručno radi priprema uzoraka, posle određenog broja analiza, morate da radite servis aparata. Institut je blagovremeno pokrenuo redovno servisiranje, a u međuvremenu i dalje vršimo uzorkovanje i prosleđujemo briseve u laboratorije u Batajnici i “Vatreno oko”.

Uskoro bi trebalo da nam stigne aparat za automatsku robotizovanu ekstrakciju uzoraka, što će nam omogućiti mnogo lakši rad i obradu većeg broja uzoraka. Očekujemo da nam stigne i još jedan PCR aparat, što će u mnogome popraviti performanse laboratorije. Ovim ćemo, uz već postojeći aparat koji će uskoro biti servisiran, moći punom parom da nastavimo dalje analize u laboratoriji.

Do tada uzorkujemo i šaljemo u Beograd. Imamo sasvim dovoljno podloga i briseva, od 300 do 370 na dnevnom nivou, što je sasvim dovoljno za naš okrug. Po potrebi, možemo da dobijemo i veći broj podloga i briseva ako se ukaže potreba za još većim testiranjem.

Veoma se radujemo novoj opremi kojom ćemo poboljšati performanse laboratorije i značajno doprineti analiziranju uzoraka kako po broju uzoraka tako i po brzini rada.

Kao što znate, od prvog dana, redovno obaveštavamo javnost o svemu, što će biti naša praksa i u narednom periodu”, poručuju iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

Nema komentara

Odgovorite