Iz gradske kase 70 miliona dinara za dokapitalizaciju Šumadija DES-a

- -
0

Iz dužeta grada Kraujevca biće izdvojeno 70 miliona dinara za dokapitalizaciju preduzeća “Šumadija DES”.

Najveći deo te sume – 65 miliona, odlukom odbornika Skupštine grada, biće utrošen za izmirenje dospelih obaveza prema zaposlenima, dok će pet miliona dinara biti uloženo u nabavku novih mašina i modernizaciju proizvodnog procesa.

Na istoj sednici odbornici gradskog parlamenta usvojili su i odluku o davanju prethodne saglasnosti za prenos osnivačkih prava grada Kragujevca u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o. na Republiku Srbiju. Naime, kako je obrazloženo, Medicina rada je jedina pravna forma koja kao privredno društvo funkciniše u sistemu zdravstva u Srbiji.

Usvojen je i Plan detaljne regulacije “Kružni tok Mala vaga”, kao i tri plana generalne regulacije naselja Korićani i Male Pčelice i Centralni gradski park Šumarice. Time je grad Kragujevac ispunio zakonsku obavezu izrade planova generalne regulacije za celu teritoriju i omogućio građanima regularno dobijanje građevinskih dozvola.

Na dnevnom redu našao se i niz predloga odluka o izradi planova detaljne regulacije i izmenama i dopunama planova generalne regulacije radi realizacije investicija. Tako se izmena i dopuna PDR – a Naselje Metino brdo, Bresnica i Naselja 22. decembar, Ilina voda i Ilićevo uz Tankosićevu ulicu radi zbog formiranja novih lokacija za izgradnju tri nova obdaništa.

PDR Naselja Stara radnička kolonija – Blok Plaza, prema rečima Aleksandra Nenkovića glavnog gradskog urbaniste, radi se na zahtev investitora koji objekat proširuje na susednu parcelu i postaje najveći tržni centar u Šumadiji. PDR – om Park šuma Košutnjak grad Kragujevac realizuje ideju o pretvaranju šume u park sa mogućnošću izgradnje objekata za potrebe rekreacije i slobodnih aktivnosti građana. PDR Dela radne zone Kragujevac i Zone poslovanja Servis 2 menja se zbog rekonstrukcije starog Servisa i pretvaranja u Autobusku stanicu. Izmena i dopuna PGR Radne zone Kragujevac i zone poslovanja – Lepenica potreba je grada zbog formiranja buduće Asfaltne baze prema Korman polju.

Izmene i dopune PGR Naselje Vašarište – stadion Čika Dača, rade se zbog republičkog programa finansiranja rekonstrukcije fudbalskih stadiona na području Republike Srbije. Na toj listi nalazi se i Kragujevac a kroz ovaj plan, kazao je Nenković, ispunićemo zahteve FIFE odnosno uslove koje stadioni tog tipa moraju da ispune radi dobijanja licence.

Na sednici Skupštine grada usvojena je i odluka o osnivanju Slobodne zone Šumadija, zatim odluka o ostvarivanju prava na stalnu mesečnu novčanu pomoć deci palih boraca, kao i predlog odluke o boravišnoj taksi.

I ova sednica protekla je buz učešća većine odbornika opozicije.

Nema komentara

Odgovorite