Inkluzija za sve: unapređenje prava osoba sa intelektualnom ometenošću

- -
0

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Specijalna Olimpijada održavaju peti seminar „Inkluzija za sve“, u cilju promocije jednakosti osoba sa intelektualnom ometenošću. Seminar se održava sutra od 9 sati u hotelu Šumarice.

Kragujevac  je odabran kao peti od 12 opština u Srbiji koje će učestvovati u seminarima,a koji uključuju teoretski i praktični deo.  Osamnaestomesečni projekat „Inkluzija za sve“ obuhvatiće 240 predstavnika lokalnih vlasti, škola i mladih aktivista, kao i lica sa intelektualnom ometenošću i njihove porodice.

Dvodnevni seminar, koji će trajati do nedelje popodne, osmišljen je da građanima Kragujevca omogući uvid u sposobnosti lica sa intelektualnom ometenošću, posebno mladih, kao i uvid u strategije za podršku njihove inkluzije u društvo.

Projekat „Inkluzija za sve“ promoviše demokratske principe, rodnu jednakost i aktivno učešće u društvu, što će unaprediti prava osoba sa intelektualnom ometenošću.

Nakon seminara „Inkluzija za sve“ biće oformljena dva desetočlana tima Special Olympics Unified® u svakoj od 12 opština u Srbiji. Timovi će biti sačinjeni od mladih sa i bez intelektualne ometenosti. Članovi timova takmičiće se kao jednaki na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Biće oformljeno 24 timova Special Olympics Unified Sports®, koji će uključiti 240 mladih sa i bez intelektualne ometenosti.

 

Nema komentara

Odgovorite