Informacije o radu kragujevačkog Situacionog centra za vanredne situacije

- -
0

U okviru Gradske uprave – Odeljenja za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda, osnovana je Služba situacionog centra, u čijoj osnovi je Informaciono-komunikacioni sistem za podršku u odličivanju pri vanrednim situacijama.

Osnovni zadatak Situacionog centra:

1. Omogućen besplatan poziv za građane na jedinstveni telefonski broj 0800 112 113 (call-centar) u slučaju vanrednih okolnosti – situacija (poplave, požari, vremenske nepogode, grad, sneg, zemljotresi, zagađenje vazduha)

– Vanredne okolnosti u ovom slučaju predstavljaju sve situacije u kojima je ugroženo zdravlje ili život građana.

– Svi pozivi građana se obrađuju i ako su u pitanju komunalni problemi svi pozivi bivaju preusmereni dežurnim službama nadležnih komunalnih preduzeća.

– Ako je u pitanju zahtev za informacijama građani se obaveštavaju o kontakt telefonu kome mogu da se obrate za određeni problem

– Svi pozivi se snimaju i u slučaju zloupotreba biće prijavljeni MUP-u.

Radno vreme Situacionog centra:

– svakog radnog dana od 7.00-22.00 časova

– nakon ovog vremena i vikendom pozivi bivaju automatski preusmereni na pasivno-dežurni telefon

Nema komentara

Odgovorite