GV: Za Sajam poljoprivrede 2,85 miliona dinara

- -
0

Grad Kragujevac će, kako je danas odlučilo Gradsko veće, sa 2.850.000 dinara finansirati ovogodišnji sajam poljoprivrede. Članovi veća usvojili su i odluke u blastima planiranja i izgradnje, kao i polugodišnje izveštaje više javnih preduzeća.

Gradsko veće je  2,85 milion dinara na ime pokroviteljstva 14. Šumadijskog sajma poljoprivrede i organizovanje izložbi voća i stočnih izložbi. Ovogodišnji sajam poljoprivrede biće održan od 7. do 10. septembra na “Šumadija sajmu“.

Odobrena je i subvencija Privrednom društvu “Centar za strna žita“ d.o.o. u iznosu od 2.728.352,24 dinara za tekuću likvidnost, odnosno za isplatu bruto ličnih dohodaka za jul 2017. godine i naknade članovima Skupštine Centra za jul 2017. godine.

Data je saglasnost na polugodišnje izveštaje o realizaciji godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu gradskih javno-komunalnih preduzeća. JP “Preduzeće za izgradnju grada“ data je saglasnost na zaključenje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama  u vezi sa izgradnjom novoprojektovane ulice, sa investitorom “Brković nekretnine“ iz Kragujevca. Prema rešenju o lokacijskim uslovima koje je izdato od strane nadležne gradske uprave, 9. januara 2017. godine, za izgradnju stambeno-poslovne zgrade sa više od tri sprata u ulici Zmaj Jovinoj 18, navedeno je da je prilaz parceli planiran sa novoformirane ulice predviđen planom za izgradnju.

Rešenjem Gradskog veća data je saglasnost na Cenovnik po vrsti delatnosti JKP “Parking servis Kragujevac“ kao i na izmene i dopune Rešenja o javnim parkiralištima.

Takođe, Gradsko veće je usvojilo zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije za izgradnju dalekovoda 35kV od TC 35/10 kV, KG010 “Knić“ do TC 110/35/10 kV, KG0024 “Stragari“, preko TC 35/10 kV, br. KG023 “Bare“ na teritoriji grada Kragujevca. Cilj te inicijative je, kako je navedeno na zvaničnom sajtu grada, obezbeđenje kvalitetnog i sigurnog snabdevanja potrošača električnom energijom, utvrđivanje trase nadzemnog dalekovoda i stvaranje planskog osnova za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova. Izrada plana biće poverena JP “Urbanizam“ iz Kragujevca, a troškove izrade će finansirati Elektroprivreda Srbije.

Nema komentara

Odgovorite