GV: Za projekte udruženja 2,8 miliona dinara

- -
0

Gradsko veće Kragujevca donelo je zaključak o raspodeli sredstava iz budžeta za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana.

Za realizaciju 21 programa iz budžeta grada opredeljeno je 2,8 miliona dinara. Najviše sredstva odnosno po 200 hiljada dinara, nakon javnog konkursa, odobreno je Udruženju srpsko rumunskog prijateljstva “Riznica” za projekat “26. srpsko – rumunski susreti prijateljstva”, zatim, Obrazovno kulturnoj zajednici Roma “Romanipen” za projekat “Materijalna podrška priključivanja romske dece obrazovnom sistemu u Kragujevcu”, kao i udruženju “Klub akcijaša i volontera” za program “Organizacija i realizacija dobrovoljnih lokalnih radnih akcija”.

Pored toga, sredstvima iz budžeta grada biće finansiran i projekat “Zaštita dece od zloupotreba na internetu” udruženja građana “Prestonica”, projekat udruženja “Vinski viteški red Šumadije” – “Unapređenje i promocija vinarstva”.

Gradsko veće utvrdilo je i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju i uputilo u skupštinsku proceduru. Razlog za donošenje ove odluke saržan je u potrebi unapređenja sistema naplate kojom će se obezbediti veća pokrivenost mreže linija i teritorije grada, kao i potrebe korisnika. Osnovni ciljevi unapređenja sistema naplate su poboljšanje kvaliteta usluge za korisnika, povećanje broja korisnika, stvaranje pouzdane informacione osnove za upravljanje tarifnom politikom, cenama i prihodima.

Nema komentara

Odgovorite