GV utvrdilo Nacrt Odluke o budžetu Grada za 2015. godinu

- -
0

gradsko vece (3)Gradsko veća utvrdilo je danas Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2015. godinu i uputilo ga Skupštini grada na dalje razmatranje i odlučivanje. Budžet grada za narednu godina planiran je u visini od 7.530.000.000 miliona dinara dok su ukupni iskazani rashodi za narednu godinu 8.380.000.000 miliona dinara.

– Imamo ukupan deficit u iznosu od 850.000.000 dinara i to 200.000.000 dinara koji se odnose na fiskalni deficit i 650.000.000 miliona dinara koji se odnosi na isplatu glavnice u 2015. godini. Razlog što je iskazan ukupan deficit u iznosu od 850.000.000, jeste tri milijarde dinara prenetih obaveza iz prethodnog perioda koje smo ukalkulisali u budžet za 2015. godinu i možemo reći da ovo, transparentnije, prikazivanje budžeta označava novi početak u smislu efikasnijeg upravljanja finansijama u gradu Kragujevcu i racionalnije trošenje resursa grada – rekao je član Gradskog veća za finansije i imovinu Igor Mitrović, naglasivši pritom da je iskazani deficit u budžetu u skladu sa Zakonom.

Nema komentara

Odgovorite