GV: Usvojeni programi poslovanja javnih preduzeća

- -
0

gradsko vece (5)Članovi Gradskog veća grada Kragujevca su na 19. redovnoj sednici dali saglasnost na programe poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad za 2015. godinu.

Planove poslovanja podneli su direktori JKP „Čistoća“, „Parking servisa“, „Gradskih grobalja“, „Gradskih tržnica“, „Vodovoda i kanalizacije“ i „Zelenila“, kao i direktori javnih preduzeća: Sportski centar „Mladost“, „Gradska stambena agencija“, „Direkcija za urbanizam“ i Radio televizija „Kragujevac“.

Pri izradi planova za narednu godinu preduzeća su svoje poslovanje, polazeći od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Srbije uskladili sa Upustvom za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu. Programi poslovanja ovih preduzeća biće upućeni odbornicima gradskog parlamenta na razmatranje i usvajanje.

Radi prevazilaženja problema u funkcionisanju, Gradsko veće grada Kragujevca danas je odobrilo sredstva subvencija JKP „Gradska groblja“ u iznosu od 1.850.000 dinara i JKP „Zelelnilo“ u iznosu od 2.500.000,00 dinara, koja će se isplaćivati u skladu sa likvidnim mogućnostima gradskog budžeta.

Članovi Gradskog veća odobrili su na današnjoj sednici i sredstva u iznosu od 222.048 dinara JP „Direkcija za urbanizam-Kragujevac“ za poslove tehničkog pregleda izvedenih radova na izgradnji 15 porodičnih stamebnih objekata u MZ Denino brdo koje su izgrađene za smeštaj porodica čiji su stambeni porodični objekti onesposobljeni za život i stanovanje usled dejstva klizišta na teritoriji grada Kragujevca.

Nema komentara

Odgovorite