GV: Tri miliona dinara za protivgradne strelce

- -
0

Gradsko veće Kragujevca donelo je odluku o odobravanju sredstava za rad protivgradnih strelaca u ukupnom iznosu od tri miliona dinara, na ime angažovanja 62 lica, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra.

Neto iznos jednokratne naknade u tom periodu je 30.000 dinara. Na taj način, grad Kragujevac izašao je u susret Republičkom hidrometeorološkom zavodu odnosno Centru za odbranu od grada koji je uputio molbu za sufinansiranje strelaca u sistemu protivgradne zaštite, sa kojima je RHMZ sklopio ugovore o privremenim i povremenim poslovima na ispaljivanju prtivgradnih raketa, a u cilju poboljšanja sistema zaštite od grada.

Gradsko veće donelo je i rešenje o obrazovanju devetočlane komisije za prijem dece u celodnevni boravak predškolskih ustanova čiji je osnivač grad Kragujevac. Komisija se obrazuje kao koordinaciono telo grada i predškolskih ustanova “Nada Naumović“ i “Đurđevdan“, sa zadatkom da sprovede jedinstveni konkurs za prijem dece u vrtiće.

Članovi veća dali su saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za izradu elaborata određivanja poplavnih i erozivnih područja na teritoriji grada Kragujevca, a donet je i zaključak o pokretanju inicijative za izradu izmene i dopune Plana generalne regulacije Radna zona Kragujevac i zona poslovanja – celina Korman polje koja se prostire na 264 hektara.

Na sednici je doneta i odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora po beneficiranoj zakupnini Udruženju paraplegičara i kvadriplegičara “Kraguj“, Udurženju građana “Kragujevac – naš grad“, Organizaciji za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom “Iz kruga“, Društvu za borbu protiv šećerne bolesti, Udruženju “Bez glutena“ kao i Udruženju domaće radinosti “Art mania“.

Nema komentara

Odgovorite