GV: Saradnja sa privrednicima Mađarske, još 1,2 miliona za RTK…

- -
0

Na sednici Gradskog veća data je saglasnost na zaključenje Memoranduma o saradnji između grada Kragujevca, Regionalne privredne komore Kragujevac i Zapadno balkanskog odbora Mađarske privredne komore i industrije.

Saglasnost je data i na zaključenje Ugovora o pružanju usluga medijskog praćenja aktivnosti Skupštine grada Kragujevca, između Grada Kragujevca i Radio-televizije Kragujevac u vrednosti od 1,2 miliona dinara, kao i na izmene Programa poslovanja Privrednog društva “Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ Kragujevac za 2017. godinu.

Članovi Gradskog veća saglasili su se i sa zaključenjem dva ugovora između grada Kragujevca i JKP “Čistoća“ za usluge održavanja lokalnih i atarskih puteva. Za održavanje lokalnih puteva, po ugovoru, opredeljeno je 15 492 000 dinara bez PDV-a, dok je za uređenje atarskih puteva opredeljeno 2 miliona dinara bez PDV-a. JKP “Čistoća“ odobrena je i nabavka dva traktora sa kabinom i prikolicom čija je procenjena vrednost 3,5 miliona dinara bez PDV-a, iz sopstvenih sredstava. “Centru za strna žita“ odobrena je subvencija u iznosu od 2 639 583,25 dinara za tekuću likvidnost, koja će biti utrošena za isplatu bruto iznosa za lične dohotke zaposlenih za septembar 2017. godine i naknade članovima Skupštine Centra za septembar 2017. Subvencija u iznosu od 2 273 690,45 dinara odobrena je i JP “Preduzeće za izgradnju grada“ za isplatu zarada i prevoza zaposlenih za septembar 2017. godine.

Gradsko veće, na ovoj sednici, dalo je saglasnost na odluku Nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća “Kragujevac“ o zaduženju kod AIK banke Beograd na osnovu dozvoljenog minusa u iznosu od 5 miliona dinara, sa rokom otplate od 12 meseci.

Nema komentara

Odgovorite