GV: Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU

- -
0

Gradsko veće dalo je saglasnost na zaključenje Memoranduma o saradnji između grada Kragujevca i Stalne konferencije gradova i opština radi realizacije programa Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU.

To je zapravo paket podrške čija će impelementacija u naredne dve godine doprineti unapređenju kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije. Paket podrške je skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne lokalnoj samoupravi u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Konkretno, paket podrške će pomoći gradu Kragujevcu u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, uskladu sa EU standardima. Program finansira Vlada Švedske, a sprovodi SKGO u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona.

Na istoj sednici Gradskog veća doneta je i odluka kojom grad Kragujevac prihvata da obezbedi neophodne uslove za realizaciju Projekta “Program podrške otvaranju regionalnog inovacionog startap centra“ u skladu sa Memorandumom o razumevanju koji je zaključen između Udruženja građana SEE ICT iz Beograda i grada Kragujevca.

Gradsko veće utvrdilo je i predlog odluke o prihvatanju predloga za donošenje Statuta grada Kragujevca i uputilo odbornicima na razmatranje i odlučivanje.

Nema komentara

Odgovorite