GV: Osnovan Savet za bezbednost saobraćaja

- -
0

Gradsko veće Kragujevca je donelo odluku o osnivanju Saveta za kooridinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima. Savet ima 19 članova, predsednik je gradonačelnik Radomir Nikolić, a zamenik predsednika Vladimir Maksimović član Gradskog veća za komunalne delatnosti, ravnomerni i održivi razvoj.

Pored analize stanja bezbednosti saobraćaja na području grada, zadatak Saveta je da prati i predlaže mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima, sagledava i ocenjuje probleme u bezbednosti saobraćaja sa preciznim određivanjem nadležnosti i odgovornosti na lokalnom nivou, saopšteno je iz Gradske uprave.

U cilju unapređenja saobraćajnog obrazovanja dece i drugih učesnika u saobraćaju, Savet se obavezuje da obavlja preventivno – promotivne aktivnosti i vodi kampanju o bezbednosti. Savet će zasedati najmanje jednom mesečno, a po potrebi i češće, dok će izveštaj o radu podnositi Gradskom veću najmanje dva puta godišnje.

Gradsko veće dalo je saglasnost i na zaključenje Ugovora o pružanju usluge između grada Kragujevca i Kluba ekstremnih sportova, radi obuke plivanja za decu i mlade iz socijalno ugroženih porodica.

Članovi veća utvrdili su predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Gradska agencija za saobraćaj, JKP Gradska groblja, JKP Šumadija Kragujevac i uputili odbornicima na razmatranje i odlučivanje. U skupštinsku proceduru upućen je i predlog odluke o davanju saglasnosti na dopunu Statuta ustanove Narodni muzej, koji je odlukom Gradskog veća dobio na korišćenje bez naknade objekat u kome je smešten legat Nikole Koke Jankovića.

Pred odbornicima će se naći i predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP Niskogradnja, kao i predlozi Plana detaljne regulacije Institut za strna žita – radna zona Feniks, Ulica Crvenog krsta – naselje Bubanj, Ulica Daničićeva, Pozorišna do Ulice Kneza Mihaila i Dela naselja Dragobraća – potes Slana bara.

Na sednici je doneta i odluka o pokroviteljstvu 10. Međunarodnog sajma turizma i seoskog turizma koji će biti održan na Šumadija sajmu od 23. do 25. novembra.

Nema komentara

Odgovorite