GV: Novine u ostvarivanju prava povlašćeni prevoz

- -
0

Gradsko veće Kragujevca utvrdilo je predlog odluke o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. Pravo na prevoz povlašćenih kategorija građana uz posedovanje personalizovane mesečne odnosno godišnje karte i nepersonalizovane godišnje karte moći će da ostvare osobe koje imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, kao i izbegli i interno raseljenia koja pripadaju nekoj od povlašćenih kategorija obuhvaćenih ovom odlukom.

Odlukom je predviđeno da će pravo na povlašćeni prevoz moći da ostvare nezaposleni koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i penzioneri do 65 godina uz sopstveno učešće od 50 posto, korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i njihovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu uz sopstveno učešće od 30 posto, civilni invalidi rata i korisnici prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca uz sopstveno učešće od 50 posto.

Pravo na prevoz uz posedovanje personalizovane godišnje karte bez naknade moći će da ostvare trudnice, ratni vojni i mirnodobski invalidi, gluva i nagluva, slepa i slabovida lica, oboleli od cerebralne i dečije paralize i plegije, oboleli od mišićne distrofije i multiple skleroze, dijalizirana, trasnplantirana lica, hronični bubrežni bolesnici, lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću, sa poremećajem razvoja, dobrovoljni davaoci krvi koju su krv dali 75 i više puta i lica sa preko 65 godina života.

Pravo na prevoz bez naknade sa neograničenim vremenom trajanja bez vozne isprave ostvaruju deca do sedam godina i pripadnici komunalne policije u unifromi.

Gradsko veće donelo je i odluku o raspodeli sredstava na osnovu stalnog konkursa iz budžeta grada za finansiranje i sufinasiranje programa / projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad. Sredstva u iznosu od 945 000 dinara odobrena su za realizaciju sedam projekata među kojima su: Istraživanje kulturnih potreba i navika građana Kragujevca, Promocija mladih talenata grada Kragujevca i Uređenje i promocija grada kroz sanaciju etnografskog muzeja u Drači.

Nema komentara

Odgovorite