GV: Kragujevac dobija Severni bulevar

- -
0

gradsko vece (2)Članovi Gradskog veća usvojili su nekoliko Odluka o izradi i izmeni planova detaljne regulacije-Blok „Vojna bolnica“, Radne zone „Sobovica“, dela naselja Stara Varoš – potez Stari srez, „Severni bulevar“, „Stara ciglana“ i „Centar Stara Varoš“ i uputili ih odbornicama Skupštine grada na dalje razmatranje i odlučivanje.

Prema rečima člana Gradskog veća za investicije i razvoj gradskih resursa, Nebojše Vasiljevića, PDR „Severni bulevar“ je praktično saobraćajnica koja treba da premosti nagomilani kamionski saobraćaj u gradu.

– Njena trasa, po generalnom urbanističkom planu „Kragujevac 2015“, počinje od starog Beogradskog druma i završava u Dragobraći, sa kracima koji su vezani za deo Korićana, kako bi se formirao jedan kružni tok vezan za potrebe Fijata i kooperanata. Severni bulevar neće biti projektovan kao klasičan put ili auto put već kao bulevar, sa četiri trake, trotoarima, razedlnim ostrvima i rasvetom – rekao je Vasiljević i dodao da je ova saobraćajnica kapitalna za grad, jer treba da razreši nagomilan, ne samo tranzitni, već i saobraćaj nagomilan porastom industrije u Kragujevcu.

Njome se, ističe Vasiljević, razrešava i dilema Južna ili Severna obilaznica. Govoreći o izradi PDR-a Stara ciglana član Gradskog veća Nebojša Vasiljević ističe da je reč o potezu koji se prostire na oko 32 ha i obuhvata pojas između FAS-a i kooperanata i Grošnice, od čega je oko 10 ha, prema generalnom planu, zona poslovanja.

– Ciljevi su jasni – da se taj deo urbanistički razreši pošto postoji veliko intersovanje za te komplekse koji su, pre svega, u funkciji proizvodnje FAS-a i njegovih kooperanata – zaključio je Vasiljević.

I ove godine svi đaci prvaci na području grada Kragujevca, njih oko 1750, odlukom Gradskog veća dobiće polaskom u školu edukativnu slikovnicu “Prvarica“.

Nema komentara

Odgovorite