GV: Konkurs za programe iz ekologije

- -
0

Gradsko veće Kragujevca donelo je danas odluku o objavljivanju stalno otvorenog konkursa za prijavu predloga projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. Za te namene u budžetu grada za 2018. godinu planirano 1,5 miliona dinara a maksimalan iznos koji se može odobriti po jednom projektu je 150 hiljada dinara. Tekst konkursa, aplikacioni formulari i svi potrebni obrasci mogu se preuzeti na internet stranici grada.

Gradsko veće dalo je saglasnost na Plan centralizovanih javnih nabavki za tekuću godinu. Na sednici su utvrđeni i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe rada svih ustanova kulture koji su upućeni Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje. Pred odbornicima gradskog parlamenta naći će se i predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP “Urbanizam“.

Članovi veća dali su saglasnost na zaključenje Ugovora o finansiranju Centra za socijalni rad “Solidarnost“ i Centra za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica“. Gradsko veće na današnjoj sednici utvrdilo je broj lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kluture kojima će grad plaćati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i doprinose za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu. Na osnovu uverenja reprezentativnih udruženja, prijava i podnete dokumentacije to pravo ostvariće 18 lica.

Nema komentara

Odgovorite