GV: Ističe rok za smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru

- -
1

Gradsko veće usvojilo je zaključak kojim preporučuje nadzornim odborima javnih preduzeća i skupštinama privrednih društava, čiji je osnivač grad Kragujevac, da u cilju racionalizacije zaposlenih do kraja tekuće godine, donesu odluku o isplati stimulativnih otpremnina u iznosu od 36.000 dinara za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca kod koga ostvaruju pravo na otpremninu.

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu utvrđeno je da bi u gradu Kragujevcu maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u 2017. godini trebalo da iznosi 3.156.

“Imajući u vidu da ukupan broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave u momentu donošenja te Odluke iznosi 3.299, a da je ispunjenje obaveze smanjenja broja zaposlenih potrebno završiti do kraja 2017. godine doneta je takva odluka, kako grad ne bi snosio posledice neizvršavanja zakonskih obaveza. Jer, Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru je propisano da ukoliko jedinica lokalne samouprave ne izvrši racionalizaciju broja zaposlenih u skladu sa Odlukom Vlade RS, ministarstvo nadležno za poslove finansija može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave, privremeno da obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajući deo poreza na zarade”, navodi se na zvaničnom sajtu grada.

Gradsko veće je na današnjoj sednici dalo i saglasnost Narodnom muzeju na Odluku o dopuni Odluke o cenama usluga od 27. januara 2016. godine. Naime, tom odlukom nisu predviđene cene za posebna stručna izdanja, jer je Narodni muzej u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije ove godine prvi put finansirao izdavanje posebne stručne knjige autora Igora Đurovića, kustosa Muzeja, koja je izdata u januaru 2017. godine. Kako je u pitanju naučno – istraživački rad (a ne katalog izložbe) za kojom postoji velika zainteresovanost stručne javnosti, bilo je neophodno utvrditi cenu po kojoj bi se prodavala posebna stručna izdanja Narodnog muzeja. S obzirom na to da najviša utvrđena cena za obimnija muzejska izdanja od 500 dinara ne može da pokrije stvarne troškove pripreme i štampe posebnih stručnih idanja čije se dalje štampanje planira utvrđena cena za posebna stručna izdanja iznosi 1.000 dinara.

1 komentar

Odgovorite