GV: Ambulanta u Šumaricama ustupljena Domu zdravlja

- -
0

Dom zdravlja Kragujevac, koji pruža zdravstvenu zaštitu za 169.397 osiguranika u osam gradskih i 16 prigradskih i seoskih ambulanti, odlukom Gradskog veća dobio je na korišćenje još jednu ambulantu u naselju Šumarice bez naknade i na određeno vreme dok traje delatnost zdravstvene ustanove. Reč je objektu, površine 130 kvadratnih metara, koji je izgrađen na osnovu Ugovora o donaciji zaključenog između Fondacije “Dragica Nikolić“ i grada Kragujevca.

Dom zdravlja se obavezuje da upravlja objektom sa pažnjom dobrog domaćina u smislu održavanja, obnavljanja i unapređivanja, kao i da snosi troškove tekućeg i investicionog održavanja.

Gradsko veće je donelo i odluku o raspisivanju oglasa za sprovođenje drugog kruga javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa A. U ponudi je pet lokacija u ulici Lole Ribara, četiri u Miloja Pavlovića i po dve lokacije na platou hotela “Zelengora“ i Cvetnom trgu. Postupak javnog nadmetanja sprovešće se 23. juna u 12 sati. U javnom nadmetanju, kako je odlukom previđeno, ne mogu učestvovati učesnici prvog kruga javnog nadmetanja, kojima je rešenjem Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove odobreno zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa A u istoj zoni. Zainteresovani učesnici dokumetaciju mogu preuzeti u kancelariji 304 na trećem spratu – zgrade Uprave grada radnim danom od 9 do 13 sati.

Gradsko veće je dalo saglasnost na pokretanje postupka javne nabavke električne energije za javno osvetljenje, usluge održavanja javnog osvetljenja na teritoriji grada kao i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na seoskom području.

Članovi Gradskog veća doneli su zaključak o pokretanju inicijative za izradu planova detaljne regulacije Dela gradskog centra: Blok Dom vojske i Kasarna Radomir Putnik, zatim blok Pionir, Zastavin soliter, Cvetni trg i Trg narodnog fronta.

Na sednici su odobrena i sredstva subvencija iz budžeta grada JP Preduzeću za izgradnju grada u iznosu 2,3 miliona dinara za tekuću likvidnost.

Nema komentara

Odgovorite