Gradsko veće: Promene u aktima preduzeća

- -
0

gradsko veceČlanovi Gradskog veća usvojili su nacrte odluka o izmenama i dopunama odluka o osnivanju javno komunalnih i javnih preduzeća i uputili ih Skupštini grada na dalje razmatranje i odlučivanje.

Reč je o izmenama osnivačkih akata ovih preduzeća sa novim Zakonom o javnim preduzećima kojim se, između ostalog, predviđa da svako preduzeće u osnivačkom aktu mora da navede svoju pretežnu delatnost, svoju imovinu, uvodi se mogućnost interne revizije uz već postojeću eksternu. Novi Zakon o javnim preuzećima previđa i da se direktori biraju putem javnog konkursa a predviđen je i novi način upravljanja, jer su jasno definisani uslovi za izbor članova Nadzornih odbora. Usvojeno je i nekoliko odluka iz oblasti urbanizma – Nacrt izmena i dopuna PDR-a „Matične lokacije grupe Zastava“, Nacrt odluke o izradi PDR-a dela naselja „Grujina česma“ i Nacrt PDR-a „Kamenolom na potezu Samar u naselju Korman“, i sva tri dokumenta su upućena u skupštinsku proceduru.

Odluka o odobravanju sredstava za započinjanje sopstvenog posla, u okviru Programa podsticaja preduzetništva u 2013. godini usvojena je na današnjoj sednici veća. Ovim programom, prema rečima pomoćnika načelnika za oblast privrede, sporta i sportske infrastrukture Zorana Kuzmanovića, za ovu godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 6,2 miliona dinara, koja će biti dodeljena u dve faze, prvoj koja startuje objavljivanjem Konkursa za dodelu sredstava za započinjanje sopstvenog posla i samozapošljavanja, 21. februara i drugoj koja će biti realizovana na jesen.

– Na taj način je veća mogućnost prijave svih onih koji su zainteresovani za započinjanje sopstvenog posla uz pomoć sredstava iz budžeta Grada. Za prvi ovogodišnji konkurs opredeljeno je tri miliona dinara i biće dodeljeno 15 grantova. Za Grad je posebno važna činjenica da je jako visok procenat održivosti posla koji je pokrenut na ovaj način, oko 60 procenata, što je izuzetno visoko ako se uzme u obzir da je u zemljama EU taj procenat oko 25%. Inače, ovaj Program počeo je da se realizuje 2005. godine i do sada je dodeljeno oko 700 grantova, što sredstvima lokalne samouprave što uz pomoć nevladinih organizacija Voka i Help – rekao je Kuzmanović.

Članovi Gradskog veća danas su usvojili i Program obrazovanja gradskih robnih rezervi za ovu godinu uz finansijski plan Direkcije za robne rezerve koji je, u najvećoj meri, sastavni deo Programa za razvoj poljoprivrede u 2013.godini. saglasnost na Program poslovanja za ovu godinu danas je dobila i Gradska agencija za saobraćaj.

Nema komentara

Odgovorite