Gradsko veće odredilo sredstva za podsticaje i subvencije

- -
0

gradsko vece (4)

Na jučerašnjoj sednici, Gradsko veće usvojilo je program za podsticaje i program subvencija privredi u tekućoj godini.

Obrazlažući predlog, Dalibor Jekić član Gradskog veća za privredu je rekao, da je za unapređenje privrednog ambijenta planirano deset miliona dinara; podršku postojećoj privredi 2.750.000; za podsticaje razvoju preduzetništva deset miliona; finansijsku podršku lokalnom ekonomskom razvoju devet miliona i unapređenju auto-taksi prevoza putnika 23.600.000 dinara. Za podsticaj preduzetništva odnosno započinjanje sopstvenog posla na osnovu konkursa planirano je 8.800.000, a za podsticaj seoskog turizma 1.200.000 dinara.

– Kada je reč o subvencijama, s obzirom na to da je grad Kragujevac u postupku preuzimanja privrednog društva Centar za strna žita, planirano je blizu 80 miliona dinara. Druga subvencija se odnosi na Šumadija sajam u iznosu od 75 miliona dinara i s obzirom na situaciju u tom preduzeću, očekujemo da će uz racionalizaciju poslovanja i subvencije doći do stabilizacije u tom privrednom društvu – kazao je Jekić.

Gradsko veće usvojilo je predlog programa rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture, zatim u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kao i programa odnosno projekata koja su od javnog intersa za grad Kragujevac. Gradsko veće dalo je i saglasnost za raspisavanje javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta grada za finansiranje i sufinsiranje programa odnosno projekata za više oblasti, za 2016. i 2017. godinu.

– Na taj način pravimo pravi programski budžet za 2017. godinu, nadam se mnogo realniji nego za 2016. godinu. Raspisujemo konkurse iz svih oblasti istovremeno za tekuću, ali i za narednu godinu do kraja maja, nakon čega će se sastati komisije koje će ocenjivati projekte i odobrena sredstva uključivati u budžet za 2017. godinu – istakao je gradonačelnik Radomir Nikolić.

Ovo je prema rečima Edisa Durgutovića pomoćnika gradonačelnika za unapređenje ljudskih i manjinskih prava i saradnju sa udruženjima veoma značajna odluka za NVO i udruženja građana, jer se takav javni konkurs raspisuje prvi put. Od ponedeljka, 8. februara, biće objavljen i javni poziv za sve NVO i udruženja građana koji će u roku od 15 dana moći da dostavljaju Gradskoj upravi svoje programe i projekte.

Inače, programom rasporeda sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac u 2016. godini, prema rečima Durgutovića opredeljeno je 9.349.000 dinara, od čega 6.000.000 za realizaciju programa/projekata udruženja na osnovu javnog konkursa i 2.030.326 dinara za realizaciju programa /projekata na osnovu stalnog konkursa.

Gradsko veće dalo je saglasnost na Plan centralizovanih javnih nabavki za 2016. godinu kojim će se prema rečima Danijele Drobnjak načelnika Gradske uprave za javne nabavke, ostvariti maksimalne uštede. Kragujevac je, kako se danas čulo, posle Beograda jedini grad u Srbiji koji se odlučio na takav korak jer se u Beogradu taj sistem pokazao kao izuzetno dobar.

Na sednici je data i saglasnost Gradskoj upravi za investicije, za pokretanje otvorenog postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mobilijara za obdaništa, a procenjena vrednost radova je 2.700.000 dinara bez PDV-a.

Nema komentara

Odgovorite