Gradsko veće donelo odluke o odmaralištu u Gradcu i novom zaduživanju

- -
0

Uprkos trenutno važećim propisma Hrvatske, postoje realne šanse da se putem pregovora sa relevantnim institucijama u toj državi može izvršiti mirna reintegracija nepokretnosti dečijeg odmarališta u mestu Gradac u faktički posed i svojinu grada Kragujevca, zaključeno je na sednici Gradskog veća.

Pored usvajanja izveštaja advokata Radmile Vukmir iz Beograda o preduzetim radnjama za utvrđivanje imovinsko – pravnog statusa te nepokretnosti, donet je i predlog mera koje će u narednih šest meseci preduzeti Gradski pravobranilac, imajući u vidu činjenicu da je grad Kragujevac 2009. godine u javnim ispravama Hrvatske upisan sa pravom upravljanja odnosno korišćenjem na predmetnim nepokretnostima.

Takođe, Gradsko veće uputilo je u skupštinsku proceduru predlog odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Kragujevca u 2019. godini u ukupnom iznosu od 250 milona dinara za finansiranje deficita tekuće likvidnosti.

Članovi veća doneli su i program podsticaja privredi za tekuću godinu. Za unapređenje privrednog i investicionog ambijenta kao i za mere aktivne politike zapošljavanja u budžetu grada ukupno je opredeljeno 9,5 miliona dinara.

Na sednici je donet Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite za jednokratnu novčanu pomoć, kao i Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada za 2019. godinu. Gradsko veće dalo je saglasnost na zaključenje dva ugovora između grada i Gradske agencije za saobraćaj – o organizovanju i finansiranju prevoza osoba sa invaliditetom specijalizovanim kombi vozilom i o finansiranju prevoza po Odluci o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana.

Članovi veća dali su saglasnost na zaključenje Ugovora o finansiranju povlašćene parking karte za osobe sa invaliditetom i druga lica na javnim parkiralištima. I ove godine, odlukom Gradskog veća, osnovci i srednjoškolci učestvovaće na jednom od najvećih dečijih muzičkih takmičenja „Srbija u ritmu Evrope“ koje će biti organizovano u Vrnjačkoj banji.

Nema komentara

Odgovorite