Gradsko veće donelo nekoliko odluka

- -
0

gradsko vece (3)

Gradsko veće na danas održanoj sednici usvojilo je predlog programa rasporeda subvencija Javnom preduzeću Sportski centar ”Mladost” i Privrednom društvu Sportski centar ”Park” za tekuću godinu, a u cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja.

Usvojeni su i predlozi programa raspodele sredstava udruženjima odnosno organizacijama u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, koje će svojim aktivnostima obezbediti unapređenje kvaliteta života, podsticanje društvene solidarnosti , promociju zdravih stilova života i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Gradsko veće dalo je saglasnost na Finansijske planove za 78 mesnih zajednica kao i predlog programa rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade.

Usvojen je i Pravilnik o izmenama Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta čime su bliže definisane situacije i aktivnosti od značaja za grad kada su u pitanju sportske manifestacije i aktivnosti koje iz objektivnih razloga nisu predviđene Programskim kalendarom. Odluku o odobravanju takvih programa i sredstava donosiće Gradsko veće.

Na danas održanoj sednici usvojen je i predlog rešenja o obrazovanju osmočlane Komisije za izbor korisnika montažnih kuća u okviru Projekta ”Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara”.

Nema komentara

Odgovorite