Gradonačelnik Kragujevca doneo Odluku o sprovođenju mera za zaštitu stanovištva

- -
5

Gradonačelnik Kragujevca doneo je odluku kojom su precizirane obaveze gradskih preduzeća, organa i službi tokom vanrednog stanja. Odlukom su, uz ostalo, predviđene i mere zaštite u javnom prevozu, trgovina, benzinskim stanicama…

Tekst Odluke o sprovođenju mera na zaštiti stanovništva od širenja epidemije COVID -19 prensimo u celosti:

I

Obavezuju se sva JKP, JP, privredna društva i javne službe da donesu odluku o organizovanju procesa rada za vreme trajanja vanrednog stanja koje je proglašeno u Republici Srbiji, u skladu sa Uredbama Vlade RS, sa posebnom pažnjom na organizacione jedinice koje se bave vodosnabdevanjem, proizvodnjom, distribucijom i snabdevanjem toplotnom energijom, upravljanjem komunalnim otpadom, javnim gradskim i prigradskim prevozom putnika, upravljanjem grobljima, sahranjivanjem i pogrebnom delatnošću.

II

Obavezuje se JKP Šumadija Kragujevac, da organizuje javni gradski i prigradski prevoz putnika tako što će prilagoditi režim vožnje aktuelnoj situaciji i ukinuti sve noćne polaske. Nalaže se preduzimanje neophodnih mera zaštite u autobusima javnog prevoza putnika tako što se preporučuje dezinfekcija podova i dodirnih površina (rukohvata, sedišta, stakala, validatora…) prilikom svake pauze (na okretnicama), da vozači autobusa moraju biti opremljeni zaštitnom maskom i rukavicama, da ukoliko ne postoji fizička barijera između vozača i putnika, prostor vozača zaštititi najlonskom pregradom ili na drugi pogodan način.

III

Nalaže se komunalnim preduzećima da svim građanima korisnicima javno-komunalnih usluga na teritoriji grada Kragujevca, ne zaračunavaju kamatu na neplaćene obaveze do 30 dana od dana donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u RS.

IV

Nalaže se Crvenom krstu i Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac da u saradnji sa Gradskom upravom za razvoj-Odeljenjem za vanredne situacije i planiranje odbrane u što kraćem roku organizuju kol centar i sistem dostave lekova i namirnica osobama koje nisu u mogućnosti da napuštaju svome domove na teritoriji Grada.

V

Nalaže se svim sportskim centrima, fitnes klubovima, teretanama, bazenima i spa centrima, školama sporta, školama folklora i dr., da odmah prekinu sa radom. Ukoliko se ovaki sadržaji nalaze u okviru drugih poslovnih objekata, nalaže se stavljanje van funkcije tih delova objekata.

VI

Zabranjuje se upotreba igračaka, klupa i drugog mobilijara postavljenih na javnim površinama (šetališta, javni parkovi, školska igrališta…). Nalaže se fizičko zatvaranje dečijih igrališta, ukoliko je to moguće i vidno obeležavanje trakom.

VII

Nalaže se taksi prevoznicima sa teritorije grada Kragujevca da u taksi vozilima sprovedu mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa sledećim preporukama: vozači moraju biti opremljeni zaštitnom opremom (maskom i rukavicama), ukoliko ne postoji fizička barijera između vozača i putnika, prostor vozača zaštititi najlonskom pregradom ili na drugi pogodan način, nakon završene vožnje izvršiti dezinfekciju svih dodirnih površina i provetravanje vozila.

VIII

Radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica, barova i restorana u hotelima i sl.) određuje se na period od 08 do 19 časova. U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše pedeset lica, uz obaveznu udaljenost stolova od 2 metra. U pekarama i objektima brze hrane obavezno je održavanje odstojanja od najmanje 1,5 metra između kupaca. Zaposlenim licima u ugostiteljskim objektima preporučuje se da nose rukavice i zaštitne maske, uz redovnu dezinfekciju podova i pultova, obezbediti ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću.

IX

Nalaže se bankama i JP Pošti sa teritorije grada Kragujevca da sprovedu zaštitne mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, naročito na bankomatima, na kojima se preporučuje prelepljivanje najlonskom folijom tastera, uz redovnu dezinfekciju, takođe podove i pultove redovno dezifinkovati, obezbediti ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću.

X

Nalaže se benzinskim stanicama sa teritorije grada Kragujevca da sprovedu zaštitne mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa preporukom da se eliminiše kontakt kupaca sa točilicama za gorivo, kao i da trgovci u objektima nose rukavice i zaštitne maske.

XI

Zaposlenima u svim trgovinskim objektima preporučuje se da nose rukavice i zaštitne maske, a na ulazu treba da se postave sredstva za dezinfekciju obuće. Ulaz u objekat ograničiti u skladu sa površinom istog tako da se omogući održavanje odstojanja od najmanje 1,5 do 2 metra, uz preporuku da se kupci spreče da ne dodiruju artikle koje neće da se kupe.

XII

Nalaže se Gradskoj upravi grada Kragujevca da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti ka ustanovama nad kojima vrši nadzor, kako bi prestale sa radom koji podrazumeva direktan kontakt sa građanima (pozorište, bioskopi, galerije…).

XIII

Obavezuju se Gradske uprave grada Kragujevca da pruže svu neophodnu pomoć javnim institucijama i ustanovama u procesu zaštite i suzbijanja širenja virusa, u skladu sa svojim mogućnostima.

XIV

Naređuje se Skupštinama stanara i registrovanim upravnicima zgrada da sprovedu zaštitne mere neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa sledećim preporukama: interfone, rukohvate na ulaznim vratima, tastere u liftovima i prekidače za svetla u hodnicima obložiti najlonom i vršiti njihovu redovnu dezinfekciju, više puta dnevno vršiti dezinfekciju liftova i hodnika, obezbediti ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću, korišćenje liftova svesti na minimum, pružiti potrebnu pomoć stanarima koji nemaju mogućnost redovnog snabdevanja.

XV

Zaposleni u javnom sektoru na teritoriji grada Kragujevca zbog privremene redukcije obavljanja poslova izazvane epidemijom, a koji ne spadaju u zaštićene kategorije, stavljaju se na raspolaganje Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac i Crvenom krstu.

XVI

Nalaže se verskim zajednicama da obustava obavljanje obreda koji od sveštenih lica zahtevaju posete velikom broju domaćinstava na teritoriji grada Kragujevca.

XVII

Naređuje se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave i Odeljenju komunalne milicije da redovno kontrolišu sprovođenje ove odluke, kao i drugih odluka Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministastava posebno u delu rada ugostiteljskih objekata i da o tome obaveštavaju Krizni štab, formiran od strane Gradskog veća.

XVIII

U slučaju da se odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministarstava pitanja iz ove odluke urede na drugi način, prmenjivaće se akti pomenutih organa kao akti više pravne snage.

XIX

Sve predložene mere suspenduju delove akata donetih od strane nadležnih organa grada koji nisu u saglasnosti sa ovom odlukom do dana ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

XX

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet stranici grada Kragujevca i važi do donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u Republici Srbiji.

5 Komentara

  1. Bravo.zabrani veru legendo.pa tito nam je nije uspeo zabraniti a ti ces.svaka cast Radomire Nikolicu sine Cetnickog vojvode Tomislava Nikolica.

  2. Kako ce ljudi koji rade popodnei drugu smenu i slicno, kada prevoz funkcionise samo do 17 casova, da li je neko o tome razmisljao

  3. Nemojte da brinete sugradjani…bice jos gore.. I treba da nas jos vise ubijaju u pojam…. Samo opusteno.. Sami smo krivi..

Odgovorite