Formirana mreža za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima

- -
0

mreza trgovine ljudimaU Kragujevcu je formirana mreža za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima i danas je u zgradi Grada održan prvi radni sastanak na kome su prisustvovali svi akteri uključeni u borbu protiv trgovine ljudima.

Mrežu čine predstavnici Policijske uprave, Višeg javnog tužilaštva, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, predstavnici zdravstvenih ustanova, filijale Nacionalne službe zapošljavanja, Kancelarija za mlade, škola i organizacija civilnog društva kao i predstavnici lokalnih vlasti. Formiranje ove mreže inicirano je u sklopu projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“ koji realizuje NVO „Atina“ u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom.

– Ova mreža podrazumeva takozvanu multisektorsku saradnju i njen cilj je formulisaje jasnije procedure za zaštitu trgovine ljudima, što će doprineti boljoj zaštiti žrtava, a u isto vreme baviće se i prevencijom kroz edukacije profesionalaca koji se bave ovom problematikom, ali i građana o tome šta trgovina ljudima znači i koliko je trgovina ljudima ozbiljan problem u našoj zemlji – rekla je Jelena Hrnjak, koordinatorka projekta iz NVO „Atina“.

Ona je dodala da je trgovina ljudima je jedan od najprofitabilnijih kriminalnih aktivnosti globalno, a u stanju ekonomske krize u kojoj se naša zemlja nalazi sve više je onih koji mogu doći u potencijalnu situaciju da budu žrtve trgovine ljudima i zato je to problem koji zavređuje pažnju građana.

Najčešći uzroci koji prethode ulasku u situaciju trgovine ljudima mogu biti siromaštvo, iskustvo zanemarivanja, obrazovanja, marginalizacije i diskriminacije. Žrtve su deca, žene i muškarci kojima se trguje u svrhu prinudnog rada, prosjačenja, seksulane eksploatacije, prinude za vršenje krivičnih dela i drugo, a osobe koje učestvuju u izvršenju ovog krivičnog dela mogu biti osobe od poverenja, roditelji, srodnici, poznanici, partneri, prijatelji, ali i nepoznate osobe. Većina žrtava u potrazi za drugačijim i boljim životom a u nedostatku alternative postaju lake mete osobama koje ranjivost mogu da zloupotrebe.

Prema rečima Jelene Hrnjak prošle godine u našoj zemlji identifikovano je 70 žrtava, i devet potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

U Kragujevcu je pre dva meseca doneta presuda za trgovinu ljudima gde je od troje osumnjičenih u postupku, dvoje osuđeno na po osam godina zatvora. U projektu „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“ koji se realizuje na nivou okruga učestvuje i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uz finansijsku podršku Evropske unije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.

Nema komentara

Odgovorite