Formirana komisija za pripremu i sprovođenje mera na ublažavanju posledica poplava

- -
0

Gradsko veće je na danas održanoj sedniciobrazovalo Komisiju za pripremu i sprovođenje mera na ublažavanju posledica poplava rehabilitacijom i sanacijom opštinskih puteva i ulica, oštećenih u poplavama koje su pogodile Kragujevac.

Zadatak komisije, koju čine stručnjaci iz oblasti građevine, javnih i komunalnih preduzeća i Gradske uprave, je da sprovede pripremne aktivnosti na identifikaciji i sprovođenju svih neophodnih mera na ublažavanju posledica poplava radi sanacije i rehabilitacije puteva i ulica oštećenim u poplavama tokom juna na teritoriji grada Kragujevca.

Komisija će na osnovu izveštaja JP „Putevi“ Kragujevac i Gradskog štaba za vanredne situacije sa spiskom ulica pod nagibom i spiskom asfaltiranih ulica sa lokacijama koje su najviše poplavljene, kao i neposrednog uvida i obilaska, izvršiti grupisanje sa prioritetima delovanja, kako bi se otklonile posledice nastale štete na putnoj infrastrukturi i otklonili uzroci koji mogu izazvati poplave i oštećenja većih razmera usled većih padavina.

Radi efikasnog i blagovremenog obavljanja poslova komisija će obrazovati potkomisije i predložiti idejna rešenja sa predmerima neophodnih radova ili projektima u vezi sa utvrđenim prioritetima sanacije i predložiti nosioce posla na sanaciji, rehabilitaciji i vraćanju u pređašnje stanje.

Rok da komisija dostavi preliminarni izveštaj je 1. jul.

Nema komentara

Odgovorite