Filum štancuje zvanja koja ne postoje, studenti pišu peticiju

- -
0

Studenti Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu okupili se se danas mirno  na platou između Ekonomskog i Pravnog fakulteta kako bi potpisali peticiju  kojom traže ekvivalenciju zvanja, da njihova sadašnja zvanja budu ubrojana u prosvetna zanimanja jer su se za to školovali, kao i da im fakultet najzad izda diplome.

Reč je o Bolonjcima jezičkih smerova kojima fakultet već dugo obećava njihove diplome i zvanja, a umesto toga im izdaje skupa uverenja sa “virtuelnim” zvanjima sa kojima, čak i posle master studija, “nisu kompetentni” za rad u školskim ustanovama. Nemoguće je više “pohvatati” ko je kriv, da li fakultet, da li država, a diplome i zvanja se obećavaju kao kod privatnih preduzetnika, po principu: rešićemo to, od prvog, do Nove Godine, i tako u nedogled.

Studenti studijskih grupa za srpski, engleski, francuski, nemačiki i španski jezik traže da se njihovo zvanje Diplomirani filolog izjednači sa zvanjem Diplomirani filolog za određeni jezik i književnost (recimo Diplomirani filolog za srpski jezik i književnost). Na ovaj način studenti bi dobili zvanja koja postoje u Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, pomoćnih nastavnika i stručnih saradnika.

Iako je završila master na grupi za srpski jezik i književnost i može se pohvaliti prosekom 9.09, Aleksandra Lukić je od strane školskih ustanova proglašena nekompetentnom za rad u školi jer njeno zvanje nije na listi prosvetnih zvanja.

“Zvanja diplomirani filolog srbista, anglista i ostala, nikome nije poznato i ne nalaze se na listi prosvetnih zanimanja, tako da je trenutno svako rešenje o radnom odnosu koje škola izda radniku nevalidno, iako je pravilnik podzakonski akt”, objašnjava Aleksandra svoju muku, i muku stotine njenih kolega.

“Tražimo da se naša zvanja uvrste u prosvetna zanimanja, budući da smo studirali po akreditovanom program. Filum je akreditaciju dobio 2009. godine od strane države koja u Pravilniku iz 2010. godine naša zvanja nije uvrstila u prosvetna”, kaže Aleksandra.

Od studenata saznajemo da je sastanak sa dekanom Filološko-umetničkog fakulteta, profesorom  doktorom Ivanom Kolarićem, zakazan za ponedeljak, 5. novembar. Ostaje da se vidi u kakvom će raspoloženju dekan dočekati svoje studente i šta će reći jedni drugima.

Nema komentara

Odgovorite